Analyse

Internrevisjon: en ny og smidig metodologi

Lær hvordan agile-prinsipper kan heve verdien av internrevisjon ved å skape større engasjement blant interessentene, gjøre revisjonssyklusen raskere og bidra med mer innsiktsfull rapportering.