Innsikt

IFRS 17 Forsikringskontrakter

IFRS 17 Forsikringskontrakter beskriver en modell der forsikringsforpliktelsen baseres på forventet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer, med tillegg av en risikomargin og en fortjenestemargin.