Kontraktsrevisjon

Tjenester

Kontraktsrevisjon

Vi kan bistå med å sikre at samarbeid gjennomføres som avtalt, og kontraktsvilkår etterleves.

I dag er strategiske avtaler og samarbeid en naturlig del av det å drive forretningsvirksomhet. På denne måten kan bedriften konsentrere seg om sine kjerneaktiviteter, og håndtere resten gjennom outsourcing og lisensiering.  Denne forretningsmodellen kan, når den gjennomføres godt, legge forholdene til rette for å penetrere nye markeder, holde kostnadene lave og oppnå operasjonell effektivitet.

Samtidig som en slik forretningsmodell er med på å skape verdi, kan den også medføre vesentlig risiko. Kontrakter kan bli misforstått eller ignorert, data kan bli uriktig fremstilt eller manipulert og aktiviteter kan bli rapportert feil eller unøyaktig. Dersom bedriften unnlater å identifisere, og styre, risiko i avtalene med sine samarbeidspartnere, står den i fare for å tape både penger og renommé. 

Deloitte har utviklet en strukturert fremgangsmåte for å identifisere, evaluere og redusere risiko knyttet til kontraktsetterlevelse. Dette understøtter integriteten og påliteligheten i slike avtaler.

 

Våre tjenester innen dette området omfatter følgende aktiviteter:

  • Kontraktsevalueringer
  • Inntektsgjennomganger og kostnadsvalideringer
  • Vurderinger i forhold til regeletterlevelse
  • Gjennomgang av programvarelisenser, royalties og belønningsprogrammer
  • Leverandørgjennomganger (kontraktsetterlevelse, rabattavtaler etc.)

Kontakt oss

Stein Ove Songstad

Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger in... Mer