IT-revisjon

Tjenester

IT-revisjon

Sikkerhet for at IT-systemene fungerer som de skal

Deloitte har lang erfaring med gjennomføring av IT-revisjon for selskaper av ulik størrelse og bransje. Vi har et bredt sammensatt team av spesialister som kan utføre IT-revisjon på de fleste tekniske plattformer.

Informasjonsteknologi (IT) har endret måten virksomheter drives på i dag. IT er integrert i de aller fleste prosesser som utføres, uavhengig av størrelsen på selskapet. Når IT er så viktig for virksomheter er det av stor betydning at man har god prosesser for å sikre at IT-systemene er underlagt betryggende kontroll. Vi vektlegger at IT-revisjonen gjennomføres gjennom dialog med selskapet, med risiko- og vesentlighetsanalyse til grunn.

Deloitte har lang erfaring med gjennomføring av IT-revisjon for selskaper av ulik størrelse og bransje. Vi har et bredt sammensatt team av spesialister som kan utføre IT-revisjon på de fleste tekniske plattformer. Vi har blant annet god kompetanse på revisjon av ERP-systemer og SAP. Vi utarbeider erklæringer som ISAE3402 (Type I og II) og SAE3000 om en virksomhets etablert internkontroll i og rundt IT-systemene.

Vi kan bistå også med å gjennomgå rutiner og prosedyrer for å vurdere etterlevelse av beste praksis standarder som COBIT, ITIL og ISO17799.

 

Vi kan hjelpe med:

  • Identifisering, kartlegging og evaluering av internkontroller og rutiner innen IT-miljøet.
  • Test av generelle IT-kontroller, som også inngår i vår revisjonsmetodikk.
  • Analyse og styring av risikoer innen informasjonssikkerhet.
  • Utvikling og implementering av sikkerhetspolicy og rådgivning knyttet til teknisk infrastruktur
  • Teknisk analyser med rapporter tilpasset selskapets behov.
  • Tredjepartanalyse og rapportering i henhold til, blant annet, COBIT, ISO27001, ITIL, IKT forskriften og andre internasjonale lover og standarder.

Kontakt oss

Aksel I. Palm

Aksel I. Palm

Senior Manager

Aksel I. Palm er Senior Manager i Risk Advisory.... Mer

Anders Blomhoff Pedersen

Anders Blomhoff Pedersen

Manager

Anders er Manager i Risk Advisory.... Mer