Revisjon og attestasjonstjenester

Tjenester

Revisjon

Vi fokuserer på det som er viktigst for deg

Deloitte er stolte av å være i førersetet på verdiskapning for våre klienter med innovative revisjonsløsninger. Vi kombinerer våre dyktigste revisorer med den nyeste teknologien, slik at vi kan bruke tid på det som er viktigst for deg som klient. Resultatet er forbedret revisjonskvalitet og større verdiskapning for alle våre klienter.

Digitaliseringen sprer seg i stor fart, og det er viktig for oss å være toneangivende i definisjonen av fremtidige digitale revisjonstjenester. Gjennom investeringer i innovasjon og analyse, endrer vi måten revisjon utføres.

 

Fra manuell og stikkprøvebasert til digital og kompleks revisjon

Vi ser en økende automatisering av manuelle prosesser, og økt mengde data med tilhørende økt kompleksitet på våre oppdrag. Robuste IT-systemer og kontroller samt god datakvalitet er dermed viktig for å sikre en effektiv og pålitelig finansiell rapportering. En IT-revisjon av høy kvalitet er derfor en av bærebjelkene i vår revisjonstilnærming. Deloitte bruker ny teknologi til å optimalisere våre revisjonsløsninger. Vi beveger oss bort fra den tradisjonelle, stikkprøvebaserte tilnærmingen, til en analytisk og risikobasert tilnærming ved hjelp av våre innovative verktøy.

Vår dedikerte innsats for å øke nytten av revisjonen, reflekteres i at våre leveranser er av høy kvalitet og gir ny innsikt i klientens virksomhet. Dette gir deg som klient en revisjon som skiller seg fra mengden – en virkelig digital revisjon.

 

Deloitte Cognia: Vår plattform som sikrer tilgang til de nyeste innovative verktøyene

I sin samhandling med deg vil våre revisorer ha umiddelbar tilgang på Deloitte Cognia - Deloitte sin globale plattform for innovative revisjonsverktøy. Deloitte Cognia sikrer at vi gjennomfører revisjonen konsistent, med høy kvalitet og verdifull innsikt.

 

Et utvalg av våre verktøy

 • Deloitte Connect
  En sikker samarbeidsplattform hvor du og ditt revisjonsteam har en to-veis dialog som fir en strømlinjeformet koordineringen av revisjonen. Gjennom dashboards og tilgang med mobilen har du kontroll på informasjonsforespørsler og status på revisjonen til enhver tid.
 • iCount
  Automatiserer og strømlinjeformer den fysiske varetellingen ved hjelp av en mobilapp og et online-basert dashboard som viser status. Resultatet fra tellingen blir tilgjengeliggjort øyeblikkelig og avvik flagget for umiddelbar oppføling, mens revisjonsteamet fortsatt er ute og gjennomfører tellingen.
 • iConfirm
  En sentralisert og sikker online portal som muliggjør effektiv utarbeidelse, utsendelse, og sporing av revisjonsbekreftelser, slik som bankbrev, advokatbrev og saldoforespørsler.

 

Deloitte Illumia: Vår analytiske plattform

Vår evne til å drive innovasjon demonstreres gjennom vår analytiske plattform. Bruk av Deloitte Illumia gir oss innsikt i din virksomhets kjerneprosesser. De kraftfulle analytiske verktøyene våre øker kvaliteten på revisjonen og gir mer verdifull innsikt til deg. Det gir nye muligheter og en rekke fordeler når vi gjennomfører revisjonen. Noen av disse fordelene er:

 • Behandler store mengder data og tester 100 prosent av transaksjonene i stedet for stikkprøver
 • Identifisering av trender, avvik og mønstre i data som kan indikere risiko for feil i forbindelse med finansiell rapportering - dermed kan vi konsentrere oss nærmere om revisjonen av disse områdene
 • Bedre innsikt i din virksomhet, noe som gjør oss i stand til å utføre verdiskapende revisjon ved å gi ny, relevant kunnskap og innsikt til din virksomhet

Det er en kombinasjon av kunnskapen til våre revisorer og våre innovative revisjonsløsninger som baserer seg på moderne teknologi, som gjør oss i stand til å levere høy kvalitet, innsikt og verdi.

 
Deloitte Illumia består av flere ulike verktøy
 • Spotlight
  Spotlight er vårt integrerte analyseverktøy som utfører standardiserte dataanalyser effektivt med utgangspunkt i ditt selskaps hovedbok, reskontroer eller anleggsregister. Spotlight hjelper oss til å fokusere revisjonen mot områder med størst risiko, og har innebygd insights-rapportering som vil gi deg, ledelsen og styret i din bedrift verdifull innsikt.
 • Process X-ray
  Process X-ray er vårt prosessanalyseverktøy, hvor vi følger alle transaksjoner gjennom ditt ERP-system, fra initiering til sluttpostering. Process X-ray gir oss unik innsikt i din virksomhet som også vil være av stor interesse og verdi for deg.
 • Visualiseringsverktøy
  Våre revisjonsteam bruker aktivt ulike visualiseringsverktøy som Microsoft Power BI og Tableau i analyser som skreddersys ditt selskap. Ved hjelp av visualiseringsverkøyene lages dashboards med utgangspunkt i data fra mange ulike datakilder. Ved bruk av datavisualisering kan vi enklere se etter trender og finne avvik.

 

Verdibasert revisjonsrapportering med ny innsikt

Med økt digitalisering, høy hastighet og den økende kompleksiteten som utfordrer våre klienter, har vi sett behovet for en mer moderne revisjonsrapportering. Dette betyr at vi rapporterer resultatene av revisjonen basert på et ønske om åpenhet kombinert med ny innsikt i virksomheten og risikoen som påvirker den. I tillegg vil vi i større grad vektlegge virksomhetens økonomiske modenhet og fremtidsrettede utvikling.

Revisjonsrapportering er skreddersydd for virksomheten, og inneholder eksempelvis:

 • Visuell oversikt over risiko, observasjoner og konklusjoner
 • En vurdering av økonomifunksjon og kontroller
 • Forslag til forbedringer i styringen av virksomheten

Når du velger Deloitte som revisor, skal du være sikker på at du får en revisjon som gir innsikt og verdi. Vi har laget en helt ny form for revisjonsrapport langt fra den tradisjonelle protokollen.

Vi opplever at våre klienter står overfor økt kompleksitet som de er tvunget til å håndtere. Deloittes revisjonsrapportering gir større åpenhet og innsikt som støtter klienters utvikling. Du vil få en revisjonsrapportering i et fornyet format som fokuserer på direkte kommunikasjon med risiko i høysetet, gode forretningsprosesser og kontroller.

 

Kontakt oss

Torgeir Dahle

Torgeir Dahle

Leder Audit & Assurance

Torgeir Dahle er partner og statsautorisert revisor med en MBA innen strategi og økonomisk styring fra NHH. Han er leder for Audit & Assurance i Norge, brenner for miljø, bærekraft og samfunnsansvar s... Mer

Roger Furholm

Roger Furholm

Co-leder for Audit & Assurance

Roger Furholm er Partner og co-leder for Audit & Assurance i Norge. ... Mer