Løsninger

Blockchain og revisjon

Revisjon av finansielle transaksjoner i en ny tid

Blockchain har hatt en enorm utvikling de siste årene. På få år har konseptet utviklet seg fra en visjonær tanke til en verdenskjent løsning for overføring av verdier. Blockchain ventes å være en teknologi med potensiale til å revolusjonere hvordan transaksjoner registreres og lagres. I nær fremtid vil teknologien kunne medføre utbredt innvirkning på flere bransjer.

Det er få år siden revisorer gjennomgikk bunker med papirdokumenter. Innføring av ny teknologi har medført at arbeidet i dag i stor grad er endret fra denne tiden. Videre har blockchain spesielt et potensiale til å endre store deler av revisjonsarbeidet slik det utøves i dag. Teknologien adopteres på flere områder som er relevant for finansielle transaksjoner og rapportering - herunder, pengeoverføringer, handelssystemer og regnskapssystemer.

 
Kravene til revisoryrket endrer seg

Denne endringen medfører at kravene til de som utøver revisoryrket endrer seg. En stadig viktigere del av arbeidet er forståelse for interaksjonen mellom systemer og innsikt i disse systemene. Teknologien muliggjør en grundigere og mer effektiv revisjon som også kan gi bedre innsikt i organisasjoners finansielle helse. Følgelig medfører dette at dagens revisor nå kan jobbe smartere og mer effektivt med hverandre og med klienter. Dette er en hverdag vi har tilpasset oss med variert rekruttering, globale ressurser og smart teamsammensetninger.

Fremtidens revisor har innsikt i den nyeste teknologien og har kompetanse på analyse, presentasjon og vurdering av alle relevante data. Videre har fremtidens revisoren forståelse for egenskaper og risikoer med ny teknologi for å kunne gjøre de riktige handlingene der skoen trykker mest.

 
Nøkkelen til suksess er menneskene bak verkøtyene

Moderne analyseverktøy er en forutsetning for konkurransedyktige leveranser, men nøkkelen til suksess er menneskene som bruker dem. Verktøyene i seg selv er ikke tilstrekkelig, det sentrale er kompetansen til våre revisorer. Basert på vår kjennskap til din virksomhet bestemmer våre dyktigste revisorer hvilke analyser det er nødvendig å utføre, og vurderer hva resultatene av analysene innebærer og hvilken betydning funnene har. Verktøyene bidrar til at vi kan utføre en enda mer effektiv revisjon av enda høyere kvalitet og å gi enda mer verdifull innsikt tilbake – og bruke tiden på det som er aller viktigst for deg.

 

Global kompetanse og digital verktøykasse

Deloitte anvender innovative analyseverktøy i vår revisjon. Gjennom vår globale analyseplattform Illumia, samhandler Deloitte-revisorer over hele verden med å dele erfaringer og beste praksis rundt bruken av disse analyseverktøyene.

Fordelene med disse analyseverktøyene er flere:

  • Vi kan behandle store mengder data og teste 100 prosent av transaksjonene i stedet for kun stikkprøver.
  • Vi får en bedre innsikt i din virksomhet, noe som gjør oss i stand til å utføre verdiskapende revisjon med å tilføre ny, relevant kunnskap og innsikt til din virksomhet.
  • Vi kan identifisere trender, avvik og mønster i dataen som kan identifisere risiko for feil i forbindelse med den finansielle rapporteringen.

Kontakt oss

Reidar Ludvigsen

Reidar Ludvigsen

Partner

Reidar er partner og statsautorisert revisor. Han leder Deloittes innovasjonsarbeid innen revisjon. Han har også et spesielt ansvar for å ta i bruk ledene analyseverktøy hos klientene. Målet med dette... Mer