Løsninger

IT-revisjon

Sikkerhet for at IT-systemene fungerer som de skal

Et av Deloitte’s prioriterte områder er digitalisering og effektivisering av revisjonen. IT-revisjon er en integrert del av revisjonsprosessen. Deloitte utnytter den nye informasjonsteknologien til å optimalisere våre revisjonsløsninger. Vi vektlegger automatisering av manuelle prosesser og kompliserte datamengder.

For å øke vår revisjonskvalitet er det viktig at våre revisorer besitter oppdatert kompetanse og en grunnleggende forståelse for ny teknologi som gjør oss i stand til å analysere og presentere store mengder datastrømmer.

 
Betydelig erfaring kombinert med ny teknologi

Som verdens største revisjons- og rådgivningsvirksomhet har vi opparbeidet oss lang erfaring med selskaper av ulike størrelser og på tvers av bransjer. Det gjelder både innen revisjon og IT-revisjon. Vi er stolte over å skape verdi for våre klienter med innovative revisjonsløsninger. Teknologi representerer en enorm mulighet, ikke bare for å styrke revisjonsprosessen, men for å øke forståelsen og innsikten i selskapet. Vi vil bruke verktøy som raskt kan analysere og identifisere vesentlige transaksjoner, som for ti år siden kunne ta en evighet.

Informasjonsteknologi har endret måten virksomheter drives på i dag. IT er integrert i de aller fleste prosesser som utføres, uavhengig av størrelsen på selskapet. Revisjonens fremtid ligger i den automatiserte hverdagen hvor eiendeler kan overvåkes automatisk og dataintegriteten må opprettholdes. Revisjon beveger seg fra å være en tradisjonell, stikkprøvebaserende tilgang til fordel for en mer risikofokusert, analytisk tilgang basert på innovative verktøy og hvor IT-revisjon i samarbeid med kontrolltesting er den beste angrepsvinkelen i revisjonen.

 

Nøkkelen til suksess er menneskene bak verktøyene

Moderne analyseverktøy er en forutsetning for konkurransedyktige leveranser, men nøkkelen til suksess er menneskene som bruker dem. Verktøyene i seg selv er ikke tilstrekkelig, det sentrale er kompetansen til våre revisorer. Basert på vår kjennskap til din virksomhet bestemmer våre dyktigste revisorer hvilke analyser det er nødvendig å utføre, og vurderer hva resultatene av analysene innebærer og hvilken betydning funnene har. Verktøyene bidrar til at vi kan utføre en enda mer effektiv revisjon av enda høyere kvalitet og å gi enda mer verdifull innsikt tilbake – og bruke tiden på det som er aller viktigst for deg.

 

IT-revisjonstjenester
  • Identifisering, kartlegging og evaluering av internkontroller og rutiner i virksomhetens IT-miljø
  • Test av generelle IT-kontroller, som også inngår i vår revisjonsmetodikk
  • Analyse og styring av risikoer innen informasjonssikkerhet
  • Utvikling og implementering av sikkerhetspolicy og rådgivning knyttet til teknisk infrastruktur
  • Teknisk analyser med rapporter tilpasset virksomhetens behov
  • Bearbeidelse av store mengder transaksjonsdata

Kontakt oss

Reidar Ludvigsen

Reidar Ludvigsen

Partner

Reidar er partner og statsautorisert revisor. Han leder Deloittes innovasjonsarbeid innen revisjon. Han har også et spesielt ansvar for å ta i bruk ledene analyseverktøy hos klientene. Målet med dette... Mer