Løsninger

IT-revisjon

Sikkerhet for at IT-systemene fungerer som de skal

Et av Deloittes prioriterte områder er digitalisering og effektivisering av revisjonen og vi vektlegger automatisering av manuelle prosesser og kompliserte datamengder. IT-revisjon er en integrert del av revisjonsprosessen, hvor vi bruker den nyeste teknologien til å optimalisere våre revisjonsløsninger.

For oss er høy revisjonskvalitet grunnlaget for alt vi gjør. Våre revisorer har oppdaterte kompetanse på revisjonsfeltet og teknologisk forståelse, noe som gjør oss i stand til å analysere og presentere store mengder datastrømmer. 

Betydelig erfaring kombinert med ny teknologi

Som verdens største revisjons- og rådgivningsvirksomhet har vi opparbeidet oss lang erfaring med selskaper av ulike størrelser og på tvers av bransjer. Det gjelder både innen tradisjonell revisjon og IT-revisjon. Teknologi representerer en enorm mulighet, ikke bare for å styrke revisjonsprosessen, men for å øke forståelsen og innsikten i selskapet. Vi bruker verktøy som raskt kan analysere og identifisere vesentlige transaksjoner, som for ti år siden kunne ta en evighet.

Informasjonsteknologi har endret måten virksomheter drives på i dag. IT er integrert i de aller fleste prosesser som utføres, uavhengig av størrelsen på selskapet. Revisjonens fremtid ligger i den automatiserte hverdagen hvor eiendeler kan overvåkes automatisk og dataintegriteten må opprettholdes. Revisjon beveger seg fra å være en tradisjonell og stikkprøvebaserende, til fordel for en mer risikofokusert, analytisk tilnærming basert på innovative verktøy og hvor IT-revisjon i samarbeid med kontrolltesting er den beste angrepsvinkelen i revisjonen.

Nøkkelen til suksess er menneskene bak verktøyene

Moderne analyseverktøy er en forutsetning for konkurransedyktige leveranser, men nøkkelen til suksess er menneskene som bruker dem. Verktøyene i seg selv er ikke alt – det sentrale er kompetansen til våre revisorer. Basert på vår kjennskap til din virksomhet bestemmer våre dyktige revisorer hvilke analyser det er nødvendig å utføre, før de vurderer hva resultatene av analysene innebærer og hvilken betydning funnene har for din bedrift. Verktøyene bidrar til at vi kan utføre en mer effektiv revisjon, med enn høyere kvalitet og å gi enda mer verdifull innsikt tilbake.

Våre tjenester innen IT-revisjon

  • Identifisering, kartlegging og evaluering av internkontroller og rutiner i virksomhetens IT-miljø
  • Test av generelle IT-kontroller, som også inngår i vår revisjonsmetodikk
  • Analyse og styring av risikoer innen informasjonssikkerhet
  • Utvikling og implementering av sikkerhetspolicy og rådgivning knyttet til teknisk infrastruktur
  • Teknisk analyser med rapporter tilpasset virksomhetens behov
  • Bearbeidelse av store mengder transaksjonsdata

 

Kontakt oss

Reidar Ludvigsen

Reidar Ludvigsen

Partner

Reidar er partner og statsautorisert revisor. Han leder Deloittes innovasjonsarbeid innen revisjon. Han har også et spesielt ansvar for å ta i bruk ledene analyseverktøy hos klientene. Målet med dette... Mer

Morten Østigård

Morten Østigård

Senior Manager

Morten er senior manager og statsautorisert revisor. Med over ti års erfaring fra revisjon har han opparbeidet seg betydelig erfaring innen revisjon av IT-systemer og leveranser av effektive revisjone... Mer