1 min read

Vi investerer i mangfold og inkludering

Som samfunnsaktør, arbeidsgiver og tjenesteleverandør har Deloitte økt fokuset på mangfold og inkludering. Vi ser at ulike bakgrunner fremmer nytenkning, gir dypere innsikt, bedre beslutninger og mobiliserer våre medarbeideres potensiale.

Vi tror dette gjør oss enda bedre i vårt arbeid med våre klienter. Det er derfor viktig for oss at alle som jobber i Deloitte, eller vurderer å søke jobb hos oss, føler seg likeverdige og respektert. Vår globale og lokale «All In»-strategi skal bidra til at vi når våre mål for mangfold og inkludering.

Vi arbeider for bedre kjønnsbalanse

Vi ønsker åpenhet om LGBT+, og at alle skal kunne være sitt autentiske jeg

Vi utvikler vårt kulturelle mangfold

Share this insight

Currently reading

Vi investerer i mangfold og inkludering

Read more Impact stories