Kvinner som rekker frem et ark

Deloitte på innsiden

Ekstern varslerkanal

Retningslinjer for varsling i Deloitte

Deloittes varslerkanal er en metode for rapportering av atferd og hendelser som kan være uetiske, ulovlige, være i strid med god forretningsskikk eller på annen måte bryte med Deloittes Code of Conduct, DTTL Policies Manual eller lover og regler vi er forpliktet til å etterleve.

Åpenhet vil normalt sikre bedre saksgang og resultat for alle involverte parter. Hvem varsleren er, er i alle tilfeller fortrolig informasjon. Dersom det anses uhensiktsmessig å varsle internt har Deloitte en ekstern varslingsordning som kan benyttes. Dette vil sikre nøytral og konfidensiell tilbakemelding til Deloitte.

Før du benytter deg av vår varslingskanal oppfordrer vi deg til å vurdere om du kan kontakte noen direkte i Deloitte.

Dersom forholdet ikke lar seg avklare på denne måten eller du føler deg ukomfortabel med å diskutere forholdet med de aktuelle personene, kan du varsle anonymt gjennom vår eksterne varslerkanal.

Slik varsling skjer i så fall til Deloittes eksterne advokatforbindelse, via e-post varslingdeloitte@thommessen.no.

Hva er varsling?

Varsling er å ta opp kritikkverdige eller mulige kritikkverdige forhold som for eksempel brudd på skatteregler, økonomisk utroskap, tyveri, korrupsjon, ansatte som mobber kollegaer eller seksuell trakassering, eller andre brudd på lover, interne regler og retningslinjer, eller etiske normer.

Varsling er bra for den enkelte ansatte, Deloitte og samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Det er mange grunner til at det er bra å melde fra; det kan være etisk riktig, det kan være nødvendig ut fra gjeldende lover, og det kan svekke Deloittes omdømme dersom man ikke sier ifra.

I tillegg til interne retningslinjer i vår Code of Conduct, setter arbeidsmiljøloven (§§ 2-4, 2-5 og 3-6) de ytre rammene for varsling.

Var denne siden nyttig?