Mergers and acquisitions - Tax

Tjenester

Skatt ved transaksjoner og oppkjøp

Deloitte Advokatfirma

Advokatene i Deloitte Advokatfirmas transaksjonsavdeling kan bistå og yte rådgivning til våre oppdragsgivere innen alle relevante rettsområder som skatt, regnskap, juridiske og regulatoriske forhold samt arbeidsrett for å kunne minimere risiko og potensielt øke de økonomiske resultatene.

Alle transaksjoner, enten det er fusjoner, oppkjøp, salg, joint ventures, eller verdipapirinvesteringer, reiser problemstillinger knyttet til potensiell skatterisiko og gir samtidig mulighet til å implementere strategier for forbedring av effektivitet og risiko på skatteområdet. Når transaksjoner involverer selskaper med global virksomhet må det tas stilling til en rekke sammensatte spørsmål. I slike tilfeller er det av sentral betydning at rådgiveren har bred og langvarig erfaring med problemstillinger på tvers av skattejurisdiksjoner.


Deloitte tilbyr støtte i forbindelse med alle sider av fusjoner, oppkjøp og salgstransaksjoner, inkludert due diligence, omstruktureringer, finansiering, samt etterfølgende integrering og effektiviseringer.

Deloitte kan bistå med effektiv navigering gjennom de utallige problemstillingene som kan oppstå innenfor skatt, regnskap og offentlige reguleringer i forbindelse med en transaksjon, og sørge for at alle involverte selskaper får full uttelling for forventede fordeler som følge av gjennomførte transaksjoner.

Se hva vi kan hjelpe deg med: Skatt og avgift

Kontakt oss

Audun Frøland

Audun Frøland

Partner | Advokat - Leder M&A Tax

Audun har nå over 20 års erfaring i Deloitte hvor han blant annet løpende har bistått både nasjonale og internasjonale virksomheter med både nasjonal og internasjonal skatterådgivning, med et særlig f... Mer

Henriette Holmen

Henriette Holmen

Partner | Advokat

Henriette er partner og advokat og spesialisert i norsk og internasjonal skatt. Henriette leder Deloitte sin M&A tax avdeling. Hun arbeider i det vesentlige med skattemessige forhold i tilknytning til... Mer