Artikkel

Forslag om innstramning av konsernselskapers fradragsrett for renter på lån

Finansdepartementet har sendt ut et forlsag på høring om endring i rentebegrensningsreglene.