Tjenester

Compliance and reporting services

For både innenlandske og multinasjonale selskaper utgjør overholdelse av et stadig økende antall skatteregler, en strengere og mer koordinert håndheving fra nasjonale og internasjonale skattemyndigheter sin side og restriksjoner knyttet til ansatte en stadig større utfordring.

Ved utvidelse av selskapers virksomhet til nye markeder, øker kompleksiteten knyttet til håndtering og administrering av skatterisiko og overholdelse av rapporteringskrav. Deloitte tilbyr derfor kvalifisert og kostnadseffektiv skatterådgivningstjenester, inklusiv «co-sourcing» og «outsourcing» muligheter i forbindelse med utarbeidelse av selvangivelsesdokumenter og innrapportering overfor skatte- og avgiftsmyndighetene. Ved at vi tilbyr integrert skatterådgivning i kombinasjon med nødvendig teknologi kan selskaper få den lokale og internasjonale kunnskap og verktøy som skal til for å oppnå kvalitetsleveranser innenfor skatteområdet til en lavere kostnad. Videre legges forholdene til rette for at selskapet kan foreta strategiske beslutninger på et korrekt grunnlag. 

Kontakt oss

Hans-Martin Jørgensen

Hans-Martin Jørgensen

Partner / Advokat

Hans-Martin er partner og advokat i Deloitte og leder vår internprisingsavdeling. Han har lang erfaring fra arbeid med internasjonal skatt og internprising. Hans-Martin bistår mange av Norges største ... Mer