Tjenester

Nasjonal selskapsskatt

Våre rådgivere innehar erfaring og spisskompetanse for å yte juridisk rådgivning og praktisk bistand knyttet til samtlige sider av et selskap sin virksomhet.

Skatt har ofte en side mot både selskapsrettslige og regnskapsrettslige regler. For å overholde regelverket samt optimalisere og effektivisere et selskap sin virksomhet og dermed kostnadsnivå, kreves derfor inngående kunnskap og oversikt over regelverkene samt de juridiske og økonomiske problemstillinger som kan oppstå.

Våre rådgivere har inngående kunnskap og erfaring med selskaps- og regnskapsrettslige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med skattemessige vurderinger, og vår rådgivning baseres på de krav og behov som til enhver tid foreligger. Vårt hovedfokus er å forenkle administrasjon og håndtering av skatterettslige problemstillinger, bidra til en helhetlig oversikt over lover og regler, samt legge til rette for at våre klienter kan foreta informerte og strategiske beslutninger.

I tillegg til generell skatterådgivning kan vi bistå selskaper med juridisk rådgivning og praktisk gjennomføring av struktureringer og skattefri/skattepliktig omdanning av virksomhet, anmodning om bindende forhåndsuttalelser, klagesaker, utarbeidelse av ligningspapirer samt bistå ved tvister for domstolene.

Se hva vi kan hjelpe deg med: Skatt og avgift

Kontakt oss

Torill Hasle Aamelfot

Torill Hasle Aamelfot

Partner | Advokat

Aamelfot er spesialist i skatt og selskapsrett og bistår klienter med løpende skatterådgivning, generasjonsskifter, transaksjoner, omstruktureringer og eiendomsutvikling. Hun er leder av Family Busine... Mer

Christian Hvidsteen Pedersen

Christian Hvidsteen Pedersen

Partner | Advokat

Christian Hvidsteen Pedersen er partner og advokat i Deloitte. Christian arbeider bredt innenfor skatterettsområdet, og har særlig kompetanse innenfor organisering av virksomhet og eierskap, restruktu... Mer

Arild Vestengen

Arild Vestengen

Partner | Advokat

Arild Vestengen er, siden april 2021, partner og advokat i Deloitte Advokatfirma. Arild har jobbet bredt innenfor skatterettsområdet, med blant annet restrukturering, klagearbeid og rådgivning innen n... Mer