Tjenester

Corporate Tax

Skatt er teknisk komplisert og er en del av et fagområde som stadig er i endring. Samtidig har skatt ofte en side mot både selskapsrettslige og regnskapsrettslige regler. For å overholde de regelverk som ligger i bunnen samt optimalisere og effektivisere et selskap sin virksomhet og dermed kostnadsnivå, kreves derfor inngående kunnskap og oversikt over regelverkene og de juridiske og økonomiske problemstillinger som kan oppstå. 

Våre rådgivere innehar den nødvendige erfaring og spisskompetanse for å yte juridisk rådgivning og praktisk bistand knyttet til samtlige sider av et selskap sin virksomhet. Deloitte har videre inngående kunnskap og erfaring med selskaps- og regnskapsrettslige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med skattemessige vurderinger, og vår rådgivning baseres på de krav og behov som til enhver tid foreligger. Vårt hovedfokus er å forenkle administrasjon og håndtering av skatterettslige problemstillinger, bidra til en helhetlig oversikt over lover og regler, samt legge til rette for at våre klienter kan foreta informerte og strategiske beslutninger. 

I tillegg til generell skatterådgivning kan vi bistå selskaper med juridisk rådgivning og praktisk gjennomføring av struktureringer og skattefri/skattepliktig omdanning av virksomhet, anmodning om bindende forhåndsuttalelser, klagesaker, utarbeidelse av ligningspapirer samt bistå ved tvister for domstolene. 

Kontakt oss

Tore Paulshus

Tore Paulshus

Director / Advokat

Tore er COO i Deloitte Advokatfirma. Han er rådgiver for mange norske og utenlandske selskaper og dets eiere, og arbeider herunder bla. med strukturering/omstrukturering og eierendringer i virksomhete... Mer

Torill Hasle Aamelfot

Torill Hasle Aamelfot

Partner / Advokat, Leder Family Business

Torill er partner og advokat og er leder av markedsområdet Family Business i Norge. Hennes arbeidsområder er rådgivning innenfor generasjonsskifter, organisering av virksomhet og eierskap, corporate c... Mer

Elin Sætre Løfsgaard

Elin Sætre Løfsgaard

Director / Advokat (H)

Elin er advokat med møterett for Høyesterett og arbeider med alle typer problemstillinger knyttet til transaksjoner og (om)organisering av virksomhet. Hun er medlem av den tverrfaglige ledergruppen fo... Mer