IPO readiness - er I klar til børsnotering?

Løsninger

Børsnotering - IPO Readiness

Er du klar til at børsnotere din virksomhed?

Udnyt vores netværk til at gøre jeres stærkere. Få adgang til viden, medarbejdere og programmer, der kan hjælpe jer med at nå jeres mål.

Deloittes IPO offerings er din mulighed for at få indsigt. En indsigt, der kan hjælpe dig som leder med at se længere frem og ned i din virksomhed samt med at underbygge vigtige beslutninger i hele processen. Fra de første overvejelser til børsnoteret selskab.

Ønsker du en vurdering af, hvor parat dit selskab er til en kommende børsnotering?

Med vores IPO Readiness Assessment får du svar på, hvor parat dit selskab er inden for en lang række områder – eksempelvis i økonomifunktionen, IT, corporate governance, budgetteringsproces og projektplanlægning.

  • Vi identificerer dine udfordringer og udvikler en projektplan, der sikrer, at de bliver løst i den rette rækkefølge.
  • Vi trækker på vores erfaring som markedsleder, så dit selskab kan benytte sig af best pratice og de mest fordelagtige løsningsmodeller.
Hvordan konverterer du dit selskabs regnskab til IFRS?

Deloitte sidder klar med eksperter, der kan hjælpe dig med rådgivning omkring overgangen til IFRS.

  • Vi kan levere en detaljeret vurdering af indvirkningen af en overgang til IFRS og en velafprøvet implementeringsstrategi, ligesom vi kan stå for operationaliseringen.
  • Få frigjort tid til at fokusere på kerneforretningen og øvrige områder i forbindelse med en børsintroduktion, mens vi assisterer med de rette beregninger og memoer vedrørende relevante regnskabsmæssige forhold og behandlinger, udarbejdelse af IFRS tjeklister, opsætning af rapporteringspakker samt årsregnskabet efter IFRS.
Har du brug for velafprøvet rådgivning og revision i prospektprocessen?

Vi gennemlæser og kommenterer alle prospektets afsnit og sikrer, at prospektet lever op til den relevante lovgivning og afspejler selskabets forhold.

  • Vi assisterer og afgiver erklæringer til bestyrelsen og øvrige rådgivere, hvilket sikrer kvaliteten af områder omtalt i prospektet som eksempelvis arbejdskapital, budget og skatteafsnit i prospektet.
  • Vi rådgiver om hvilke finansielle oplysninger der kunne være relevant at omtale for det pågældende selskab i prospektet.
Ønsker du rådgivning om udarbejdelse af halvårsrapporter, kvartalsmeddelelser mv. efter endt børsnotering?
  • For selskaber noteret på Nasdaq OMX kan vi rådgive og foretage review eller revision af halvårsrapportering mv.
  • For selskaber, der er noteret på First North og øvrige ikke regulerede markeder, kan vi yderligere assistere med opstillingen af årsrapporten og perioderegnskaberne.
  • Vi kan sikre, at dit selskabs eksterne rapportering overholder de relevante krav til børsnoterede virksomheder, ligesom vi kan gennemgå ledelsens evaluering af diverse regnskabsmæssige behandlinger af nye og eller komplekse transaktioner.

 

  • For selskaber noteret på Nasdaq OMX kan vi assistere med review af halvårsrapportering mv.

”Deloittes readiness-vurdering var et vigtigt input i Nykredits IPO-proces. Vurderingen kom godt rundt om alle relevante områder og gav anbefalinger på en lang række punkter i relation til risikostyring, processer, dokumentation og de særlige krav, der er til børsnoterede virksomheder. Kort sagt et godt ledelsesinput i processen frem mod børsnotering.”

- Søren Holm, koncerndirektør i Nykredit

 

”Deloitte har været en uundværlig partner i vores IPO proces, hvor de har vist, at de har den fornødne erfaring og kompetencer. Dette har gjort, at vi har følt os i trygge hænder hele vejen.”

– Dennis Forchhammer, Co-Founder & CEO i HappyHelper A/S

 

”I børsnoterings-processen stillede Deloitte med et kompetent hold til at løse opgaven. Holdet var både proaktivt, nærværende, fagligt velfunderet og altid klar til at give den en ekstra hånd for at komme i mål. Missionen blev eksekveret efter planen til ejer og nye aktionærers tilfredshed.”

- Henrik Isaksen, stifter og bestyrelsesformand i GreenMobility A/S

Vælg den rigtige rådgiver - I 2017 stod Deloitte bag rådgivningen af 80% af alle virksomheder, der gennemførte en børsnotering i Danmark. Vores brede erfaring med børsnotering på både First North og på hovedmarkedet gør Deloitte til det sikre valg, når du står overfor din børsnotering.

Download Deloittes IPO readiness guide

Sumit Sudan

Sumit Sudan

Partner

Sumit is an experienced audit partner at Deloitte Denmark and leads the Large & Complex audit department of around 200 employees and is also part of the Audit Executive Team. Sumit has more than 20 ye... Mere

Bjørn Würtz Rosendal

Bjørn Würtz Rosendal

Partner

Bjørn er partner i Deloitte Audit & Assurance og har 14 års erfaring med revision og rådgivning af finansielle og ikke-finansielle virksomheder. Bjørns fokus er dels kreditinstitutter og dels børsmodn... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('