forensic services

Løsninger

AML Helbredstjek

Finansielle virksomheder står over for stigende compliance udfordringer, særligt inden for finansiel kriminalitet og anti-hvidvask området, hvor et kompliceret regulatorisk landskab sammenholdt med øget fokus på området fra både medier og tilsynsmyndigheder gør anti-hvidvask compliance mere relevant end nogensinde. At være opdateret på de seneste regulatoriske krav og trends er ressourcekrævende, og derfor har langt fra alle virksomheder i den finansielle sektor tilgængelig ekspertise og ressourcer til at adressere alle risici på de påkrævede områder inden for anti-hvidvask, bekæmpelse af terrorfinansiering og sanctions compliance.

Vi har udviklet Deloittes Helbredstjek - en metodisk tilgang til anti-hvidvask compliance, som giver jer muligheden for at få et overblik over hele jeres anti-hvidvask program eller delelementer heraf, som eksempelvis onboarding af højrisiko kunder, sanctions screening eller transaktionsmonitorering. Vi kan skræddersy vores anti-hvidvask assistance til jeres organisation og tager højde for jeres risikoappetit og underliggende risikovurdering på anti-hvidvask området. Helbredstjekket tager udgangspunkt i gældende lovgivning og best practice i den finansielle sektor, og giver jer samtidig mulighed for at få et benchmark i forhold til sektoren i et nordisk perspektiv.

Via Deloittes helbredstjek opnår I en uafhængig vurdering af:

  • Om I lever op til de regulatoriske krav på området
  • Om I effektivt mitigerer risikoen for finansiel kriminalitet
  • Om jeres program lever op til best practice, herunder om I anvender den teknologi, som er relevant for jeres set-up
  • Hvordan I står i forhold til benchmark i den finansielle sektor

Udover gap-analysen, leverer vi konkrete anbefalinger til forbedringer i jeres anti-hvidvask set-up med prioritering af hvilke områder, I med fordel kan sætte ind på først. Vi har gennem hele øvelsen værdiskabelse for øje, og sikre os at I får konkrete output på vores assistance. 

I folderen kan du læse mere om eksempler på elementer, som kan indgå i et helbredstjek samt hvordan vi strukturerer de tre faser, som Deloittes Helbredstjek følger.  

Vi er klar til at hjælpe din virksomhed
Brug denne formular for at komme i kontakt med Deloitte Forensic og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.
Kontakt Deloitte i dag

Kontaktpersoner i Deloitte Forensic Services

Rasmus Grejs Beyer

Rasmus Grejs Beyer

Partner

Rasmus er specialist inden for Financial Crime (antihvidvask, antikorruption m.m.). Han arbejder desuden med Business intelligence og Integrity Due Diligence. Rasmus har flere års erfaring i besvigels... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('