Løsninger

Effektivisering af processer

i den offentlige sektor

Hvordan sikrer offentlige ledere, at de råder over en effektiv og værdiskabende opgaveløsning i både sine kerne- og støtteprocesser? Effektivisering af processer handler om at kombinere værdiskabelse med effektiv ressourceudnyttelse ved at optimere arbejdsgange, organisering og it-understøttelse.

Den offentlige sektor står overfor store udfordringer både nu og i de kommende år. Udfordringerne handler bl.a. om at kunne levere ”mere for mindre”, dvs. øget effektivitet, og samtidig ”mere til flere”, dvs. en bedre og mere målrettet service til borgerne og landets virksomheder. Et væsentligt og relevant svar på disse udfordringer er at effektivisere de processer, som understøtter leveringen af de offentlige ydelser, uanset om at det handler om hjemmepleje, patientbehandling eller sagsbehandling. 

Deloitte har omfattende erfaring med at gennemføre effektiviseringer i offentlige myndigheder, der bade kan realiseres på kort sigt og fastholdes på lang sigt. 

Vi er samtidig meget bevidste om at sikre den rette balance mellem effektivitet og kvalitet, så værdiskabelsen sættes i centrum. Og vi ved, at god kvalitet rent faktisk også er effektivt, fordi borgeren får løst sine problemer og behov med det samme, og fordi man undgår kostbare tilbageløb, dobbeltarbejde og fejlretninger.

Vi opnår disse effekter dels gennem vores omfattende metodeapparat og erfaringer fra offentlige myndigheder, dels ved at involvere medarbejdere og ledere hos vores kunder i de konkrete effektiviseringsforløb.


Vi hjælper blandt andet med:

  • Kortlægning af nuværende arbejdsgange og identifikation af ”spild”
  • Opgørelse af ressourceforbrug, sagsbehandlingstid, kvalitetsniveau mv. i opgaveløsningen
  • Optimering af arbejdsgange, bl.a. ud fra Lean principper
  • Digitalisering af processer i både ”front end” og ”back end”
  • Afbureaukratisering
  • Bistand til implementering af effektiviseringer, herunder gevinstrealisering, implemente-ringsplanlægning og forandringsledelse
  • Etablering af styrings- og udviklingsværktøjer i processerne, fx målstyring og setup for løbende forbedringer 


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Michael Theill

Michael Theill

Partner

Michael Theill er ansvarlig for Deloittes ydelser til de danske kommuner og har mere end 20 års erfaring med at bistå offentlige organisationer med digital transformation, effektivisering, servicedesi... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('