European CFO Survey

Indsigt

CFO Survey Forår 2018

CFO’erne har talentmangel og digitalisering på agendaen

Deloittes CFO Survey er en halvårlig temperaturmåling af danske og europæiske CFO’ers syn på de finansielle udsigter, økonomisk usikkerhed, strategiske prioriteter og digitalisering. Undersøgelsen foretages på tværs af 20 lande i EMEA, og repræsenterer derved holdningerne for mere end 1600 CFO’er. Den aktuelle CFO Survey er den tredje danske udgave af undersøgelsen og dækker holdningerne for 137 CFO’er for virksomheder på tværs af størrelser og sektorer.

Mangel på de rette kompetencer

Den største udfordring for de adspurgte CFO’er er manglen på medarbejdere med de rette kompetencer. Således angiver 36% af CFO’erne, at manglen på nye kandidater med de rette kompetencer udgør en væsentlig risiko for deres virksomhed – en stigning på 21 procentpoint sammenlignet med november 2017.

På samme måde fremhæves manglende kompetencer som afgørende barrierer for implementeringen af digitale strategier. ”Begrænset anvendelse af digitale teknologier skyldes sjældent modenheden af teknologierne selv. Begrænsningen stammer snarere fra en mangel på de nødvendige digitale færdigheder til at implementere dem i organisationerne,” forklarer Kim Tegner, partner i Deloitte CFO Services.

I overensstemmelse hermed fremstår både manglende kompetencer hos det nuværende personale (24%) samt mangel på nye medarbejdere med de rette kompetencer (21%) som nogle af de primære barrierer for implementering af digitale initiativer.

Øget fokus på digitaliseringsstrategier

Andelen af finansfunktioner med definerede digitaliseringsstrategier er steget fra 51% i maj 2017 til 66% i den seneste undersøgelse. Således lader de danske CFO’er til at have fået et øget fokus på digitalisering. I overensstemmelse hermed angiver kun 8% af de adspurgte CFO’er, at manglende prioritering af digitale initiativer udgør en væsentlig barriere for virksomhedens digitale transformation.

”Når det handler om digital transformation af finansfunktionen oplever vi i Danmark generelt en ”late mover”-tendens sammenlignet med øvrige lande. Vi ser dog nu en klar tendens til, at danske CFO’er har mere fokus på at rykke deres finansfunktioner i forhold til anvendelsen af teknologierne og digitalisering generelt,” uddyber Kim Tegner.

Denne konklusion underbygges yderligere via en generel anerkendelse af relevansen af forskellige digitale værktøjer – herunder især cloud computing, visualiseringsværktøjer og softwarerobotter.

Lav grad af økonomisk usikkerhed

De danske CFO’er indikerer generelt en øget optimisme vedrørende de finansielle udsigter for deres virksomhed: 38% angiver, at de enten er ”mere optimistiske” (31%) eller ”meget mere optimistisk” (7%). Den primære årsag hertil kan være en generel opfattelse af finansiel stabilitet. Således opfatter 78% af CFO’erne den nuværende finansielle og økonomiske situation som “normal” – en stigning på 19 procentpoint sammenlignet med november 2017.

Dermed ligger de danske CFO’er blandt de mindst usikre, når det omhandler de økonomiske udsigter i det kommende år, hvis man sammenligner med andre europæiske CFO’er. Du kan læse mere om de europæiske CFO’ers udfordringer og strategiske prioriteter i Deloitte European CFO Survey Spring 2018.

 

The time for digital is now

In a special edition chapter—The digital frontline—CFOs share their perspectives on digital disruption and some food for thought on the implications for business.

So, are European CFOs prepared for what’s on the digital horizon?

  • 30% of CFOs are playing the strategic lead role when it comes to digital initiatives currently
  • Almost 50% of Europe’s CFOs report that their company uses digital capabilities to improve processes extensively
  • A net 15% plan to invest more in disruptive technologies (blockchain, cognitive analytics) over the next 12 months
  • A net 55% of CFOs plan to increase investments in training employees on digital initiatives over the next 12 months.

Uncover the issues that matter most to Europe’s CFOs in the latest European CFO Survey report–Undeterred by uncertainty–and in the additional chapter–The digital frontline.

Special Edition: European CFO Survey—The digital frontline

Review the findings

Hear what our Chief Economists have to say

Fandt du dette nyttigt?