Insight

Evaluering og effektmåling

...skaber et solidt grundlag, når der skal træffes beslutninger

Evaluering og effektmåling kan gøre en forskel i hverdagen, og når store beslutninger skal træffes. Deloitte bistår, når offentlige myndigheder og institutioner har brug for at få gennemført evalueringer, og når de vil udvikle egen evalueringspraksis.

Deloittes tilgange til evaluering og effektmåling er alsidige og dybt forankret i internationalt anerkendte metoder og mange års erfaring fra nogle af de største evalueringer, der er gennemført i Danmark.


Pulje- og programevalueringer

Selvom puljer og programmer udgør en mindre del af det offentlige budget, har de stor politisk bevågenhed og væsentlig indvirkning på den fortsatte udvikling af services, ydelser og kvalitet indenfor mange sektorområder. I en typisk pulje- og programevaluering bistår Deloitte ofte med:

  • Teoribaseret klarlægning af målsætning, gennemførelse, organisering og den forventede virkning.
  • Analyse og vurdering af den opnåede effekt og dermed også, om den bagvedliggende teori holdt, og hvorfor eventuelle uventede virkninger er opstået.
  • Et helhedsorienteret fokus, der sikrer den bedst mulige forklaring af sammenhængen mellem mål, aktiviteter og effekter.


Policy- og systemevalueringer
Den forvaltningspolitiske dagsorden har i årevis budt på reformer i store dele af den offentlige sektor. Policy- og systemevalueringer skaber indsigt i reformernes effekter og er afgørende for at træffe beslutninger om fremtidens reformer. Deloitte har bidraget til flere af de mest markante reformer, og vi evner at evaluere problemstillinger, der berører hele sektorer i bredden såvel som i dybden. Deloitte bistår typisk med:

  • Validt empirisk arbejde, der klarlægger kompleksiteten af policyområder og sektorer.
  • Analytisk kreativitet og innovative løsninger, der bedst muligt tilpasser evalueringer til policy- og systemområdernes unikke problemstillinger.
  • Årelang sektorindsigt og solide metodiske kompetencer, der sikrer konkrete evalueringer af ellers komplekse områder.


Effektmålinger
Effektmåling er en klassisk disciplin, hvor man med udspring i eksperimentelle eller statistiske design indkredser effekten af en intervention. Det omtales ofte som evidens. Deloitte har bistået mange offentlige kunder med systematisk og regelmæssig effektmåling af servicekvalitet, resultater og effekter. Deloitte bistår ofte med:

  • Dyb indsigt i de offentlige serviceydelsers kausale sammenhænge for at udvikle intelligente og relevante indikatorer, der skal måles på.
  • Omfattende kendskab til de it-systemer, der regelmæssigt kan levere strømme af information om effekterne.
     

Evaluering og effektmåling spiller en helt central rolle, når det gælder at træffe beslutninger om fremtidens offentlige sektor.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('