News

Mjere iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

EU novosti, svibanj 2018.

EU fondovi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila 9. svibnja 2018. godine dva Natječaja mjere iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. godine Ulaganja u vinarije i marketing vina i Promidžba na tržištima trećih zemalja.

Ulaganja u vinarije i marketing vina

Tko može sudjelovati

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Prihvatljive vrste ulaganja

Potpora se odobrava za prihvatljive vrste ulaganja - izgradnju, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine, kupnju ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti uključujući montažu i prijevoz, kupnju patenata, licencija i autorskih prava te registraciju zajedničkih žigova.

Iznos potpore

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000, osim u slučaju kad je studija izvodljivosti jedini prihvatljiv trošak. Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe), EUR 750.000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR, EUR 550.000 za ostala velika poduzeća.

Rok za podnošenje prijava je do 1. lipnja 2018. godine.

Opći troškovi

Opći troškovi vezani uz izdatke za kupnju ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti – opći troškovi vezani uz izdatke za kupnju ili zakup novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe, naknade za arhitekte i inženjere, konzultacijske naknade, studije o izvedivosti

Napomena: Ukoliko su nastali u razdoblju od 1. siječnja godine koja prethodi godini podnošenja prijave do dana podnošenja prijave.
Naknade za arhitekte i inženjere, konzultacijske naknade (do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa bez općih troškova, ali ne više od 3.000 €), studije izvedivosti i troškovi izrade elaborata zaštite okoliša (do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova, osim u slučaju kada su u projektu sadržani samo troškovi studije izvedivosti, ali ne više od 2.000 €).

Promidžba na tržištima trećih zemalja

Tko može sudjelovati

Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Prihvatljive vrste ulaganja

Potpora se odobrava za ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja (izrada i prijevod studije o procjeni rezultata promotivne mjere) objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže), ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje, ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja, ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te administrativne troškove i troškove osoblja korisnika.

Visina potpore

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore (de minimis potpora ). Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 200.000 EUR.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 3.000. Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 100.000 iz sredstava Europske unije. Dodatno će se odobriti potpora po projektu u maksimalnom iznosu do EUR 60.000 iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava je do 30. svibnja 2018. godine.

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji razvojnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
  • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
  • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti

Vremena je malo stoga pozivamo zainteresirane poduzetnike iz segmenta MSP-a da nam se čim prije jave za konzultacije.

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Tel: +385 1 2351 900

e-mail: CEHREU@deloitte.com

Did you find this useful?