PowerUp - Pomoć za inovativne start-up kompanije i mala i srednja poduzeća u zemljama Zapadnog Balkana

News

Često postavljena pitanja

FAQ

Program za inovativna mala i srednja preduzeća i start-up kompanije sa područja Zapadnog Balkana. Unaprijedite vaš poslovni model, izgradite otpornost i pripremite vašu kompaniju za rast!

Q: Koja je prednost učešća u PowerUP programu?

Prednosti učešća u ovom programu su višestruke i zavise od ciljeva kompanija. Glavne prednosti su navedene ispod:

 • Podrška za dalji razvoj poslovanja usmjerena na unapređenje poslovnog modela kompanije, jačanje otpornosti na krizu usled COVID-19 i slične vanjske šokove i povećanje sposobnosti privlačenja investicija
 • Vrijedno praktično znanje koje stvara preduslove za ostvarenje vidljivih rezultata u kratkom roku
 • Učešće i mogućnost pobjede na ekskluzivnom takmičenju - PowerUP finalu
 • Mogućnosti umrežavanja sa poslovnim liderima, venture capitalistima i iskusnim preduzetnicima iz regije i šire
 • Osvajanje "Nagrade za preduzetničku izvrsnost Zapadnog Balkana“
 • Osvajanje ekskluzivne, prilagođene poslovne savjetodavne podrške lokalnih i regionalnih stručnjaka iz vodeće svjetske kompanije za pružanje profesionalnih usluga Deloitte
 • Značajna eksponiranost i priznanje – promocija putem lokalnih i regionalnih medija

Q: Ko je organizator PowerUP programa?

Program je pokrenut i kreiran od strane Svjetske banke, a finansira ga Evropska unija u okviru Programa za razvoj i inovacije preduzeća Zapadnog Balkana (WB EDIF), a provodi uz podršku konsultantske kompanije Deloitte.

Q: Koja je cijena učešća u Programu?

Program finansira Evropska unija u okviru Programa za razvoj i inovacije preduzeća Zapadnog Balkana, pa je učešće za kompanije je besplatno. Međutim, želimo osigurati da su preduzetnici posvećeni rastu i razvoju svojih kompanija, tako da će predstavnici istih prije početka programa potpisati Memorandum koji će biti osnova za dalju zajedničku saradnju koja podrazumijeva učešće na treninzima izgradnje kapaciteta kompanije, lično prisustvo za određene događaje u zavisnosti od COVID-19 epidemiološke situacije i video predstavljanje (pitch) po završetku programa.
 

Q: Ko se može prijaviti na PowerUP?

Sva inovativna mala i srednja preduzeća (MSP) i start-up kompanije koje dolaze iz jedne od šest zemalja Zapadnog Balkana (Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova1, Sjeverne Makedonije i Srbije) mogu se prijaviti.

Radujemo se što ćemo saznati više o Vašem poslovanju i biti u prilici da Vam pružimo mogućnost promocije Vaše kompanije tokom ovog programa!

   

Q: Koji su kriterijumi za učešće u programu?

 • Kompanije treba da budu prijavljene i registrovane u jednoj od šest zemalja Zapadnog Balkana (Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo1, Sjeverna Makedonija i Srbija);
 • Kompanije treba da posluju najmanje jednu godinu;
 • Kompanije treba da upošljavaju između 3-100 zaposlenih;
 • Kompanije treba da budu inovativne i da imaju proizvod/uslugu koja donosi prihod na najmanje jednom tržištu, te za koju kompanija teži da poveća prodaju;
 • Kompanije se ne smiju baviti proizvodnjom alkohola, duvana, oružja ili drugim srodnim djelatnostima. Organizatori zadržavaju pravo da isključe firme za čije se aktivnosti smatra da bi stvorile reputacijski rizik za organizatore, trenere, učesnike Programa ili druge.


Predstavnici kompanija će pri popunjavanju obrasca za registraciju morati da prilože dokaz o registraciji/prijavi kompanije.

1 Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.
  

Q: Kako da znam da li su moja kompanija ili proizvodi/usluge dovoljno inovativni?

Još jednom provjerite kriterijume i prijavite se, nemate šta izgubiti!  

Q: Da li se mogu prijaviti na PowerUP ako moje poslovanje nije povezano sa tehnologijom?

Definitivno! Ohrabrujemo kompanije iz različitih industrija koje vjeruju da imaju inovativan proizvod, uslugu ili poslovni model da se prijave.   

Q: Da li se mogu prijaviti za PowerUP program ako je moja kompanija već dobila određene investicije?

Da, možete se prijaviti!
  

Q: Koji je proces prijave?

> Kliknite ovdje

Popunite obrazac za registraciju.
  

Q: Koje su teme programa obuke?

Program pruža vrijedno praktično znanje i stvara preduslove za ostvarenje vidljivih rezultata u kratkom roku, i biće fokusiran teme kupaca i tržišta, finansijske uspješnosti, brendiranja, i vještina prezentovanja - pitching.

Q: Na koji način ćete odabrati kompanije za PowerUP program?

Broj mjesta unutar programa je ograničen, a odabir učesnika koji zadovoljavaju kriterije izvršiće se uzimajući u obzir diverzifikaciju industrija i zemalja.

Q: Kako ćete odabrati koje će kompanije biti pozvane na PowerUP finale?

Izbor kompanija za PowerUP finale vršiće se na osnovu obrasca za registraciju, aktivnosti kompanija u toku trajanja programa, prisutnosti na aktivnostima obuke i video zapisu samostalno pripremljene prezentacije/pitcha kompanije koji će učesnici programa snimiti i poslati po završetku obuke.  

Q: Koji je format prezentovanja na PowerUP finalu?

Prezentacija/pitch podrazumijeva prezentovanje u trajanju od 5-10 minuta, nakon čega slijedi sesija Pitanja i odgovora sa žirijem. 

Q: Gdje mogu pronaći više informacija?

Pročitajte više ovdje ili nas direktno kontaktirajte na CEBAPowerUpWB@deloitte.com .
  

Ključne riječi:
Pomoć za lokalne start-up kompanije | Pomoć poduzetnicima | Pomoć za razvoj MSP | Privlačenje investicija | Pitch | Startup finansiranje | Poslovanje | Razvoj | COVID-19 oporavak

Did you find this useful?