PowerUp - Pomoć za inovativne start-up kompanije i mala i srednja poduzeća u zemljama Zapadnog Balkana

News

O programu

Zašto se prijaviti i koji su benefiti?

Program za inovativna mala i srednja preduzeća i start-up kompanije sa područja Zapadnog Balkana. Unaprijedite vaš poslovni model, izgradite otpornost i pripremite vašu kompaniju za rast!

  • Da li ste inovativna kompanija koja je u potrazi za novim načinima povećanja baze klijenata ili unaprjeđenja svog poslovnog modela?
  • Da li želite ostvariti vidljive rezultate u kratkom roku, izgraditi otpornost i nastaviti s uspješnim poslovanjem u „novim normalnim uslovima“ i nakon pandemije COVID-19?
  • Da li razmišljate o vanjskom finansiranju ili želite svoju kompaniju učiniti privlačnijom za investitore?
  • Da li ste zainteresovani za besplatnu profesionalnu podršku za razvoj vaše kompanije od strane Deloitte-a, vodeće svjetske kompanije za pružanje profesionalnih usluga?
  • Da li želite da se umrežite sa drugim kompanijama, investitorima, te uspješnim preduzetnicima i predstavnicima korporacija?

Ako je vaš odgovor da, PowerUP program je za vas!

Svjetska banka, u okviru programa PowerUp: Jačanje kapaciteta kompanija u ranoj fazi razvoja u zemljama Zapadnog Balkana, pokreće namjenski program za više od 200 kompanija koje finansira Europska unija u okviru Programa za razvoj i inovacije preduzeća Zapadnog Balkana (WB EDIF) i provodi uz podršku eminentne konsultantske kompanije Deloitte.

O programu

PowerUp je besplatni program namijenjen malim i srednjim preduzećima (MSP) i start-up kompanijama koje su u potrazi za novim načinima povećanja baze klijenata, unaprjeđenjem svojih poslovnih modela i koje su potencijalno zainteresovane za vanjske investicije.

Sve kompanije odabrane za učešće u ovom programu dobiće podršku i obuku za dalji razvoj poslovanja usmjerenu na povećanje njihove sposobnosti privlačenja investicija i otpornosti na krizu usled COVID-19 i slične vanjske šokove. Program pruža vrijedno praktično znanje i stvara preduslove za ostvarenje vidljivih rezultata u kratkom roku, te će se fokusirati na teme kupaca i tržišta, finansijske uspješnosti, brendiranja, te vještina prezentovanja - pitching.

Program je predviđen da traje od oktobra 2020. godine do februara 2021. godine.

Oko 100 kompanija sa najboljim učinkom tokom programa biće pozvano da se u martu 2021. godine takmiči u "PowerUP finalu“ na atraktivnoj lokaciji na području Zapadnog Balkana, i predstavi svoje poslovanje ekskluzivno pozvanoj grupi angel investitora, venture capitalista, uspješnih preduzetnika, te predstavnika korporacija i medija. Sve kompanije koje budu odabrane za učešće u finalu programa dobiće značajnu eksponiranost i priznanje, I biće promovisane putem lokalnih i regionalnih medija.

Nagrade

Tri najuspješnije kompanije na PowerUP finalu dobit će "Nagradu za preduzetničku izvrsnost Zapadnog Balkana“ za različite kategorije, kao i ekskluzivnu, prilagođenu poslovnu savjetodavnu podršku lokalnih i regionalnih stručnjaka iz vodeće svjetske kompanije za pružanje profesionalnih usluga Deloitte.

Kriterijumi za učešće u programu

  • Kompanije treba da se prijave i registruju u jednoj od šest zemalja Zapadnog Balkana (Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo1, Sjeverna Makedonija i Srbija);
  • Kompanije treba da posluju najmanje jednu godinu;
  • Kompanije treba da upošljavaju između 3 i 100 zaposlenih;
  • Kompanije treba da budu inovativne i imaju proizvod/uslugu koja donosi prihod na najmanje jednom tržištu, i za koju kompanija teži da poveća prodaju;
  • Kompanije se ne smiju baviti proizvodnjom alkohola, duvana, oružja ili drugim srodnim djelatnostima. Organizatori zadržavaju pravo da isključe firme za čije se aktivnosti smatra da bi stvorile reputacijski rizik za organizatore, trenere, učesnike Programa ili druge.

______________
1
Za EU, ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.
  

Prijave

Kako se prijaviti?
Rok za prijavu je 30. septembar 2020. godine.

Broj mjesta unutar programa je ograničen, a odabir učesnika koji zadovoljavaju kriterijume izvršiće se uzimajući u obzir diverzifikaciju industrija i zemalja. Po potrebi, vremenski okvir programa se može prilagoditi situaciji uzrokovanoj pandemijom COVID-19.   

 

Ključne riječi: Pomoć za lokalne start-up kompanije | Pomoć poduzetnicima | Pomoć za razvoj MSP | Privlačenje investicija | Pitch | Startup finansiranje | Poslovanje | Razvoj | COVID-19 oporavak

Did you find this useful?