Posted: 01 Feb. 2021 1 min. read

Forlenger midlertidig ordning for utsatt innbetaling av skatt og avgift

Deloitte Advokatfirma

Ordningen åpner for en forenklet søknadsbehandling med mindre strenge vilkår enn etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse. Etter ordningen kan det gis utsettelse for de fleste skatte- og avgiftskrav, og for krav som innkreves etter lov om Statens innkrevings­sentral.

Den forenklede ordningen for betalingsutsettelse av skatter og avgifter ble innført i juni 2020. Ordningen ble først vedtatt å gjelde ut året 2020, men ble senere forlenget ut februar 2021.

Kravene som gis utsettelse etter forlengelsen av den midlertidige ordningen, vil få en etterfølgende avdragsordning i seks måneder regnet fra 30. juli 2021.

Forlengelsen vil ikke gjelde merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021, men det vil fortsatt være mulig å søke om utsatt frist for merverdiavgiftskrav etter ordinære regler.

Skatteloven § 7-3 gir særregler for beskatning av boligselskap og andelshavere. Reglene setter i dag begrensninger på hvor stor andel av boligenhetene som kan leies ut for at de fleksible reglene skal gjelde. Skattereglene kan derfor gi disinsentiver til å inngå leie-til-eie-kontrakter i boligselskap.

Det er interessant at regjerningen nå har igangsatt arbeid med endring av skattereglene for skattefastsetting av andelseiere i borettslag. Det haster å få en regelendring på plass. Foreløpig arbeides det med 2022 som iverksetting av endring.

Kilde: Finansdepartementet

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Kontakt oss

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk