Posted: 22 Jun. 2020 3 min. read

Fristen for årsregnskapet er utsatt

Deloitte Advokatfirma

Fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utsatt med to måneder i 2020. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende.

19. juni: Loven er vedtatt og trådt i kraft 

Den midlertidige loven om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2020 er nå endelig vedtatt. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende. Loven trådte i kraft 19. juni.

Regnskapsår avsluttet 31.12.2019

For regnskapspliktige med regnskapsår avsluttet 31.12.2019, utsettes fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet fra 30. juni til 31. august.

Fristen i regnskapsloven § 8-3 for å unngå gebyr ved forsinket innsending til Regnskapsregisteret utsettes fra 1. august til 1. oktober. 

Avvikende regnskapsår

Utsatt frist til 1. oktober for å unngå gebyr ved forsinket innsending til Regnskapsregisteret, gjelder for regnskapsår som avsluttes per utgangen av juli til og med desember 2019. For regnskapsår avsluttet per utgangen av januar til og med juni 2020, er fristen 1. februar 2021 (som er den ordinære fristen i regnskapsloven).

Fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet utsettes i to måneder, men ikke lenger enn til utløpet av desember 2020. Utsettelsen gjelder selv om den ordinære fristen på seks måneder var utløpt før den midlertidige loven trådte i kraft.

Eksempler:

  • For regnskapsår avsluttet 31.10.2019 utsettes fristen fra 30. april til 30. juni
  • For regnskapsår avsluttet 30.11.2019 utsettes fristen fra 31. mai til 31. juli
  • For regnskapsår avsluttet 30.04.2020 utsettes fristen fra 31. oktober til 31. desember
  • For regnskapsår avsluttet 31.05.2020 utsettes fristen fra 30. november til 31. desember
Borettslag, boligbyggelag og eierseksjonssameier

Fristen for å gjennomføre ordinær generalforsamling i borettslag og boligbyggelag eller ordinært årsmøte i eierseksjonssameier, forlenges i 2020 til 31. august.

Utsettelsen gjelder ikke for alle

Merk at fristene ikke utsettes for børsnoterte foretak eller for foretak som er under tilsyn av Finanstilsynet. Dette inkluderer finansforetak, revisjonsforetak, regnskapsførerforetak, eiendomsmeglingsforetak, inkassoforetak og advokater som driver eiendomsmegling eller inkasso. 

Viktig og riktig tiltak

Revisorforeningen mener at dette er et viktig og riktig tiltak for å begrense negative konsekvenser av koronakrisen for de næringsdrivende, regnskapsførere og revisorer. Vi har tatt opp dette med myndighetene i flere runder. Det er bra at denne utsettelsen nå kommer på plass. 

Se også: 

Kontakt oss

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk