Posted: 02 Mar. 2021 1 min. read

Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven – mulig, men trolig ikke traktatbruddsak

Deloitte Advokatfirma

Foranlediget av en klage om mulig statsstøtte, har ESA etterspurt informasjon om de midlertidige covid-skattetiltakene for oljeselskaper med virksomhet i Norge. Finansdepartementet har nå besvart henvendelsen.

Covid-tiltakene åpner bl.a. for direkte fradrag i særskattegrunnlaget for kostnader knyttet til erverv av produksjonsanlegg med tilhørende forhøyet friinntektsfradrag på 24 % [istedenfor aktivering og avskrivning]. Videre vil underskudd i særskattegrunnlag og alminnelig inntekt i 2020 og 2021 kunne utbetales og endringer i terminskatten (som nå kan bli negativ) gjør at utbetalingene vil skje raskere enn før. For at det skal foreligge ulovlig statsstøtte, må noen ha blitt behandlet bedre enn andre. Siden Finansdepartementet i forrige omgang da oljeskatt og statsstøtte ble drøftet, fikk ESA med på at det relevante referansesystemet for oljebeskatningen er oljeselskaper undergitt særskatt, er det lite trolig at ESA går videre med saken da covid-tiltakene i realiteten sørger for likebehandling av selskaper i skatteposisjon med selskaper som ikke er det.

Se Finansdepartementets brev her. 

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk