Posted: 19 Dec. 2022 5 min. read

Skatteutvalgets utredning

Justeringer fremfor reform

Mandag 19. desember 2022 la Skatteutvalget, ved utvalgsleder Ragnar Torvik, frem sin utredning for finansministeren. Utredningen foretar en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Likevel foreslår utvalget å beholde hovedstrukturen i dagens skattesystem. Det foreslår imidlertid gjeninnføring av skatt på arv, justering av formuesskatten, utvidelse av merverdiavgiften, utvidelse av kildeskatten, avvikling av rederiskatteordningen, justering av fritaksmetoden og tilbakebetaling av innbetalt kapital samt innføring av boligskatt. Selv om skatteutvalgets utredning anslås å være provenynøytralt på kort sikt, så legges det opp til at forslagene vil gi merproveny på lengre sikt.

Våre dyktige skatterettsadvokater har oppsummert de viktigste endringsforslagene i vår analyse av skatteutvalgets utredning.

Last ned oppsummeringen

Skatteutvalgets utredning: Deloittes oppsummering av de viktigste endringsforslagene

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Henriette Holmen

Henriette Holmen

Partner | Advokat - Leder Skatt

Henriette er partner og advokat og spesialisert i norsk og internasjonal skatt. Hun arbeider i det vesentlige med skattemessige forhold i tilknytning til transaksjoner, fusjoner, oppkjøp, omorganiseringer og lignende strukturendringer, samt løpende skatterådgivning.

Fredrik Vestli

Fredrik Vestli

Partner | Rettshjelper - Leder Indirect Tax

Fredrik Vestli er partner og leder av avgiftsavdelingen i Deloitte Norge. Han jobber primært med juridisk rådgiving innen merverdiavgift, toll og handel i en grenseoverskridende sammenheng.

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner| Skatterådgiver - Leder GES

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring fra aktiv rådgivning til norske og internasjonale selskaper. Han er spesialist innen nasjonal og internasjonal skatterett, policy og avlønningsmodeller, strategi og struktur knyttet til global mobilitet, aksjebaserte incentivordninger, lønnsbeskatning og trygd, samt arbeidsgiverforpliktelser knyttet til rapportering, skatt og avgift.