Posted: 06 Oct. 2022 3 min. read

Statsbudsjett 2023

Oppsummering av statsbudsjettets viktigste skattenyheter  

Statsbudsjettet som ble lagt frem 6. oktober er noe avventende og inneholder ikke de større endringene som utflyttingsskatt og skatt på privat konsum i selskap, som var varslet på forhånd.

Statsbudsjettet inneholder likevel en rekke innstramminger som vil merkes for de fleste privatpersoner og næringslivet. Budsjettet inneholder blant annet forslag om økt utbytteskatt med umiddelbar virkning, arbeidsgiveravgift for arbeidsgivere med ansatte som tjener over kr 750 000, formuesskatt og trinnsskatt. Dette kommer i tillegg til de foreslåtte regler om grunnrenteskatt på havbruksnæringen, vannkraft og vindkraft. 

Våre dyktige skatterettsadvokater har oppsummert de viktigste nyhetene i årets analyse av statsbudsjettet 2023.

Last ned oppsummeringen

Statsbudsjettet 2023: Deloittes oppsummering av de viktigste nyhetene

Forfattere

Wensing Li

Wensing Li

Partner | Advokat

Wensing Li er partner og advokat i Deloitte og jobber primært med selskapsbeskatning med særlig fokus på internasjonal skatt der hun bistår norskbaserte selskaper ved investeringer i andre land, og utenlandskbaserte selskaper ved investeringer i Norge. Dette gjelder både ved strukturering av virksomhet og eierforhold samt korrespondanse med skattemyndighetene. Hun har bred erfaring knyttet til spørsmål om anvendelse av skatteavtaler, oppkjøp og salg av virksomheter, restruktureringer mv. Wensing har også tidligere erfaring som skattejurist i Sentralskattekontoret for storbedrifter, hvor hun jobbet med klagebehandling for skatteklagenemnd, kontroll, ligning samt fastsettelse av noen av Norges største selskaper. Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk