Join Deloitte

Cybersikkerhet - en tverrfaglig utfordring

Anna Låstad fra Cyberavdelingen i Deloitte Norge hjelper selskaper med å håndtere et stadig skiftende digitalt trusselbilde. Vi jobber for å gjøre organisasjoner rustet til å forsvare seg mot nye og stadig mer avanserte cyberangrep.

I løpet av karrieren har Anna jobbet for å opprettholde den alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, og beskytte samfunnet, virksomheter og innbyggere mot kriminelle handlinger. I dag er cybersikkerhet er et av de mest presserende utfordringer vi står overfor i moderne tid, både for enkeltpersoner så vel som for virksomheter og samfunn.

- Cyberangrep er blitt en viktig del av hvordan ulike aktører prøver å påvirke samt gjennomføre kriminelle handlinger. Det har dessverre florert av hendelser de siste årene, hvor vi ser at kommuner, Storting, Statsforvaltere, private bedrifter og enkeltpersoner er blitt utsatt for kriminelle handlinger over internett. Samtidig vet vi at det er store mørketall, og at antall virksomheter som angripes er høyt. Det viktigste for oss i Deloittes Cyberavdeling er å bidra med «impact that matters» ved å tilby rådgivning og ekspertkompetanse for å forebygge og forhindre de moderne truslene man står overfor, sier Anna Låstad, Manager i Cyberavdelingen i Deloitte Risk Advisory.

Anna har bakgrunn fra politiet, hvor hun daglig patruljerte Oslos gater for å avdekke, forhindre og forebygge kriminell aktivitet. Hun så en stadig økning av kriminalitet som forflyttet seg over til det digitale, særlig med tanke på organisert og alvorlig kriminalitet.

- Teknologien har blitt en stor ressurs for de kriminelle, og denne type lovbrudd rammer samfunnet bredt. Jeg ønsket dermed å fortsette arbeidet med å skape trygghet gjennom forebygging og bistand i håndteringen av cyberangrep. Stadig flere norske individer og bedrifter blir utsatt for cyberangrep, hvor de fleste har forstått at det er en risiko ved å være digital. Dermed er man helt avhengig av å gjøre forebyggende tiltak som er tilpasset ønsket risiko. Det å forstå sin egen eller virksomhetens risiko, hvilke typer trusler man står ovenfor, i tillegg til å gjennomføre tiltak kan være vanskelig. Vår jobb er å hjelpe kunder med å svare på utfordringene de har og finne de beste løsningene som passer deres virksomhet.

Anna Låstad, Manager i Cyber Security, Deloitte Risk Advisory

Trenger mer enn tekniske ferdigheter

Deloittes Cyberavdeling håndterer alle aspektene av informasjonssikkerhet. Dette inkluderer blant annet risikovurderinger, personvern, implementering av rammeverk og prosesser, sikkerhetsarkitektur, etterlevelse av lover, forskrifter og reguleringer, trusseletterretning, bevisstgjøringskampanjer og opplæring.

- Vi jobber daglig med norske og globale kunder i både det private og offentlige markedet, og vi ser en stor økning i oppdragsmengden. Dette er knyttet opp mot konsekvensene av et endret trusselbilde, og ikke minst økningen angrep. Cyberteamet vårt er derfor i utvikling, og det er helt klart behov for flere ressurser.

Det er hensiktsmessig med flere kollegaer med teknisk kompetanse i Cyberavdelingen, men også de som kan bidra med strategisk rådgivning og være en støttespiller inn mot kunder. En viktig egenskap for både tekniske og strategiske rådgivere, er inneha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

- Vi jobber med et komplekst fagfelt som for mange kan være vanskelig å forstå. Det er avgjørende å gjøre dette forståelig for kunden, uten å bruke avansert teknisk fagterminologi. Samtidig prosesseres mye informasjon, og vi må evne å gjøre kompliserte budskap enkle og lettfattelige for kunden.

Deloitte Norge er en del av Deloitte North South Europe (NSE), som blant annet har et stort cybermiljø i Nederland og en overvåkingssentral i Madrid. Først og fremst er Deloitte et kompetansehus, hvor vi har 400 000 kolleger, hver med sin tilgjengelige kompetanse, spredt over 150 forskjellige land. I tillegg til det internasjonale nettverket og kundegruppen man får samarbeide med, satser Deloitte stort på Cyber-området i Norge.

- Stor etterspørsel etter personer med Cyber-kompetanse gjør at nyansatte får muligheten til å komme rett ut på oppdrag, inkludert utenlandsoppdrag dersom det er ønskelig, forteller Anna.


Viktig med gode team

- Cyber er et omfattende og komplekst fagfelt, hvor én person umulig kan ha spisskompetanse på alt. Derfor er mangfoldet vi har i Deloitte’s Cyberteam utrolig nyttig. I vårt team har vi skarpe hoder som tenker forskjellig. Dette er helt avgjørende når vi møter på problemstillinger som eksempelvis krever både dyp teknisk forståelse, trusseletterretning, strategiarbeid, samt kriseledelse og veiledning av mennesker som står i et alvorlig angrep.

De ansatte i Deloittes Cyberavdeling innehar ulik bakgrunn og fagkunnskap. Dette gjør at vi kan levere tverrfaglig kompetanse og ekspertise til kunden, for å håndtere alt fra mindre utfordringer til særdeles komplekse og krevende problemstillinger. Det finnes ingen «silver bullet» for å løse disse utfordringene, og vi er derfor avhengig av å se nyansene, stadig utvikle oss og jobbe sammen på tvers.

-Vi må utnytte de varierte bakgrunnene og den spennende kompetansen som finnes. Hvem andre kan si de løser komplekse problemer for Norges største bedrifter, sammen med tidligere radiologer og jagerflyteknikere?
Hun konstaterer viktigheten av å være en god teammedarbeider som lytter til både kunden og sine kolleger, og deler av sin kunnskap og kompetanse, for å lykkes.

-Vi må forstå kunden og sette oss inn i de aktuelle problemstillingene for å finne den beste løsningen. Vi er her for å hjelpe kunden med å forbedre sin beredskap, og evnen til å håndtere hendelser og virksomhetskriser.

Les mer om hva vi gjør på Cyber Security.

Ledige stillinger i Cyber Security

Vil du være med å bygge Nord-Europas største sikkerhetsmiljø?

Søk her

Vil du bli med på laget? Se våre ledige stillinger her.

Var denne siden nyttig?