Kundehistorie

Fabel: Innleie til økonomifuksjonen

Interimløsninger

Økonomisjefen i lydboktjenesten Fabel skulle ut i mammapermisjon, og med det gå fra en av de viktigste rollene i selskapet, til en av de viktigste rollene i livet. For å sikre kontinuitet i rollen, bestemte Fabel seg for å leie inn en konsulent fra Deloitte.

Jeg følte meg trygg på at selskapet var godt ivaretatt mens jeg var borte
Sonja Lee Solheim - Økonomisjef i Fabel

 

Fabel er den norske strømmetjenesten for lydbøker hvor du finner de største, norske forfatterne og mange av de mest populære forfatterne fra utlandet. Selskapet eies av Gyldendal og Aschehoug, og er en av disse forlagenes teknologiske satsninger.  

Deloitte tilbyr utleie av økonomikonsulenter for korte og lengre oppdrag. Konsulentene har bredt spekter av operativ erfaring fra ulike roller i økonomifunksjonen og fra ulike bransjer. 

To måneder før økonomisjef Sonja Lee Solheim skulle ut i permisjon tok selskapet kontakt med Deloitte og beskrev hvilken kandidat de var ute etter. Det tok ikke lang tid før Martin Årset var klar for oppdraget.  

- Det var viktig for meg å sikre kontinuitet i rollen slik at ting ikke stoppet opp mens jeg var borte. Deloitte var flinke til å plukke ut en kandidat som passet inn i bildet vi hadde skissert, og jeg følte meg derfor trygg på at selskapet var godt ivaretatt mens jeg var borte, sier Solheim.   

Solheim gikk ut i permisjon tidlig i februar, etter en måneds god overlapp med konsulenten.   

- Martin kom godt inn i selskapet før jeg dro. For å sikre god dialog og overgang når jeg skulle komme tilbake, satte vi opp månedlige statusmøter.  Disse måtte selvsagt tilpasses den nye sjefen i huset, så møtene ble gjort digitalt, på trilleturer og med en på fanget, forteller hun.   

 

Selvstendig, kompetent og tillitsfull  

Ifølge forlagssjef, Ann-Kristin Vasseljen, handlet valget av konsulenten veldig mye om hvordan han var som person.  

- Han var proaktiv, selvgående og åpen. Vi fikk et inntrykk av at han var veldig kompetent, noe som ga oss en høy tillitsfølelse, vektlegger hun.   

Solheim på sin side, forteller at hun gledet seg til å gå inn i mamma-rollen, men at hun samtidig visste at det var mye spennende på jobb som hun gikk glipp av.  

- Det var hvert fall betryggende at vi fikk noen som fylte rollen så godt, og vi var glade for å finne en god match, legger hun til.  

Årset gikk gjennom en ansettelsesprosess med intervju og opplæring, som vanlig. Han ble utplassert i en 100% stilling som økonomisjef og tok over dag-til-dag-oppgavene med tilhørende prosjekter.  

- Vi ga han frihet til å gjøre egne justeringer eller forbedringer etter hans vurdering og vi er fornøyde med endringene han gjorde, som for eksempel å effektivisere rapporteringsmalen vi bruker, sier Solheim.   

 

Vi skulle gjerne hatt han videre, men man kan ikke ha to
 Forlagssjef i Fabel, Ann-Kristin Vasseljen. 
Ny satsning for Fabel  

Fabel har de siste årene gått fra å være et tradisjonelt forlag som produserer og selger fysiske kopier av lydbøker, til å bli en strømmetjeneste for lydbøker.

Byttet av ERP-løsning har blant annet vært sentralt i denne transformasjonen. Fabel har gått fra å bruke et tungt og serverbasert system, til en mer agil og skybasert løsning som utfører de essensielle regnskapsoppgavene og gir informasjonen og analysegrunnlaget som trengs på en effektiv og oversiktlig måte.  

Ved å benytte Deloitte i en slik situasjon fikk Fabel også videreutviklet rollen gjennom nye perspektiver fra konsulenten, som på sin side kom med andre erfaringer og annen kompetanse.  

- Gjennom å jobbe i samme rolle over lengre tid kan man ofte bli litt låst i rutineoppgaver, og da kan et sett med nye øyne være til god nytte for å vurdere prosesser og komme med innspill til forbedringer, sier Deloitte-konsulenten, Martin Årset.   

Sammen med teamet lyktes Årset i å gjennomføre viktige endringer i den daglige driften som gikk på selskapets vridning de siste årene.  

Det som gjensto nå, var overleveringen av arbeidsoppgavene etter permisjonens slutt. 

Deloitte har god erfaring med slik overlevering og er erfarne på å dokumentere ned oppgaver slik at permanente ansatte kan ta over etter engasjementets slutt.   

Solheim forteller at det var fint å komme tilbake og at hun og konsulenten fikk en god overlapp på slutten også.  

- Det var en selvfølge at faglig kompetanse skulle være på plass, men til syvende og sist så skal personen fungere. Vi skulle gjerne hatt han videre, men man kan ikke ha to, avslutter Vasseljen.  

Forlagssjef i Fabel, Ann-Kristin Vasseljen (til venstre) og Økonomisjef i Fabel, Sonja Lee Solheim
Forlagssjef i Fabel, Ann-Kristin Vasseljen (til venstre) og Økonomisjef i Fabel, Sonja Lee Solheim

Tjenester: Interimløsninger

Var denne siden nyttig?