Deloitte på innsiden

Deloitte Førde

Revisjon, rådgivning og advokattjenester

Kontoret i Førde består av 12 erfarne medarbeidere i tillegg til partner, og sammen med Florø-kontoret utgjør vi én administrativ enhet – Deloitte i Sunnfjord.

Gjennom våre regionkontorer er Deloitte tilstede ved strategiske steder i store deler av landet. I tillegg til en sterk lokal tilknytning er Deloittes måte å jobbe på nasjonalt fokusert. Det betyr at vi utfører oppdrag for våre klienter uavhengig av geografi og kontorstruktur.

Kontoret i Førde består av 12 erfarne medarbeidere i tillegg til partner, og sammen med Florø-kontoret utgjør vi én administrativ enhet – Deloitte i Sunnfjord. Mellom de to kontorene utveksles medarbeidere alt etter kapasitet og kompetanse. Vi arbeider hovedsakelig innen fagområdet revisjon, men leverer også betydelige rådgivningstjenester til revisjonsklienter og andre kunder. Fagkompetanse fra de øvrige tjenesteområdene utenfor fylket trekkes inn alt etter behov. Som et av de ledende rådgivningsselskapene i Sogn og Fjordane spiller vi en viktig rolle både i lokalsamfunnet og næringslivet i regionen.

Kontoret ble etablert i 1985 med Tore Jakob Madsen som ansvarlig partner. Da var vi tre ansatte og hadde et fåtall klienter. Siden den tid har både antall ansatte og klienter økt vesentlig, og kontoret har i dag en betydelig markedsposisjon i distriktet.

Lokal støttespiller

Lokalt kulturliv og arrangementer er avhengig av en stor dugnadsinnsats kombinert med økonomisk støtte fra lokalt næringsliv. Deloitte støtter en rekke lokale arrangement, lag og foreninger, noe som bidrar til å styrke Deloitte sin posisjon i lokalsamfunnet og næringslivet. Et levende og mangfoldig lokalsamfunn er også en viktig brikke i vårt arbeid med å rekruttere og beholde de beste medarbeiderne.

Kontakt oss

Hafstadvegen 25
6800 Førde

+47 57 72 13 80

Var denne siden nyttig?