Artikkel

Norske virksomheters kamp mot klimaendringene

Goal 13 Impact Platform – rapport om klimainitiativer i norsk næringsliv

Deloitte lanserer funnene fra Goal 13 Impact Platform. I rapporten kan du lese om hvordan norske virksomheter er rigget for det grønne skiftet - tett opp mot klimatoppmøtet (COP26) i Glasgow.

I opptakten til COP26 har Deloitte, i samarbeid med Skift Næringslivets Klimaledere, utarbeidet en rapport fra det globale Goal 13 Impact Platform-initiativet. Med innspill fra over 30 norske virksomheter har Deloitte kartlagt klimamål, -initiativer, -barrierer og -erfaringer det norske næringslivet allerede møter og vil møte i årene frem mot 2030 og 2050.

Kombinert med deskriptiv statistikk og dybdeinformasjon fra enkelte virksomheter i vårt utvalg, er denne rapporten fortellingen om norske virksomheters klimaarbeid fortalt fra virksomhetenes side. Funnene fra rapporten kan leses som et bilde på situasjonen slik den er per i dag, men også som inspirasjon til virksomhetenes videre arbeid.

Del av en større, global rapport

Globalt har over 500 virksomheter fortalt om eget klimaarbeid og -initiativer som kommer til å endre fremtiden og stoppe klimaendringene, deriblant virksomheter fra Storbritannia, Italia, Sveits og Finland. De norske bidragene inngår som en vesentlig del av rapportens totale omfang. Denne rapporten er også lansert og kan leses her.

Norske virksomheter om eget klimaarbeid (oktober 2021)

Les rapporten her (PDF)

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre ansatte.

Les mer: Global Climate

Deloitte Norge jobber målrettet med å redusere klimagassutslipp fra våre kontorer og vår reisevirksomhet, og kompenserer resterende utslipp via kvotekjøp. Vi har siden 2019 vært en klimanøytral bedrift.

Skift er et næringlivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet. Skift har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet. Dette gjør de gjennom å videreutvikle de områdene der Norge allerede har en særstilling, men også ved skape nye markeder der det er et godt utgangspunkt. Gjennom dette mener Skift at Norge vil sikre sin konkurransekraft i årene fremover. Skift jobber for å:
- Øke farten i det grønne skiftet slik at vi kan nå Norges klimamål i tråd med Parisavtalen og regjeringens mål om å kutte 45 til 50 prosent utslipp innen 2030
- Øke hastigheten på gjennomføringen av klimaløsninger i norske bedrifter
- Spre kunnskap og inspirasjon på tvers av medlemmene
- Inspirere til politiske beslutninger og strengere krav til næringslivet

Var denne siden nyttig?