Gender Impact Report Deloitte

Artikkel

2020 Global Gender Impact Report

En Deloitte-rapport om hvordan våre medarbeidere påvirker livene til jenter og kvinner rundt om i verden - the butterfly effect. 

Deloitte sin Global Gender Impact rapport er en samling av «sommerfugleffekt»-historier som fremhever hvordan Deloitte-medarbeidere påvirker livene til kvinner og jenter rundt om i verden. En liten handling kan gi en enorm og varig innvirkning. Én enkel forbindelse, til rett tid, kan endre reisen som vi alle sammen er på.

Sommerfugleffekten

Noen ganger kan den enkleste handlingen ha den dypeste virkningen. Et øyeblikk kan sette kursen for livet. På 1960-tallet begynte forskeren Edward Lorenz å utforske fenomenet vi nå kjenner som "sommerfugleffekten", etter å ha oppdaget at en hendelse så enkelt som flagringen av en sommerfuglvinge kan skape en storm på den andre siden av verden. Deloitte sin Global Gender Impact rapport er en samling av sommerfugleffekt-historier som fremhever hvordan Deloitte sine medarbeidere påvirker livene til kvinner og jenter rundt om i verden. 

Gjennom historiene til Nondumiso, Mi Young og Tracey kan man se hvilken forskjell Deloitte-medarbeidere kan ha. Gjennom våre handlinger – selv på de enkleste måtene – genererer Deloitte et stadig voksende mønster av små handlinger og personlige forbindelser som vi tror til slutt vil føre til en mer balansert verden.

Deloitte er forpliktet til å hjelpe kvinner og jenter over hele verden med å få tilgang til de riktige ferdighetene og mulighetene – og dette er en av tiltakene i organisasjonens globale ambisjon om å forbedre fremtiden til 50 millioner mennesker innen 2030. 

En liten handling kan få store ringvirkninger

A very small action
can make a huge and lasting impact.


One simple connection, made at the right time,
can change the journey that we are all on together.


Opening up new possibilities, new destinations
that we could never have dreamed of.


Educate one girl
and she will inspire every other girl she meets.


Give women opportunity
and they will change the world.

Global Gender Impact Report

Les historiene her
Var denne siden nyttig?