Deloitte Steinkjer

Deloitte på innsiden

Deloitte Steinkjer

Revisjon, rådgivning og advokattjenester

Kontoret vårt i Steinkjer består av 5 erfarne partnere og medarbeidere som bistår våre kunder innen fagområdene Audit & Assurance, Tax & Legal og Financial Advisory.

Gjennom våre regionskontorer er Deloitte tilstede ved strategiske steder i store deler av landet. I tillegg til sterk lokal tilknytning er Deloittes måte å jobbe på nasjonalt fokusert. Det betyr at vi utfører oppdrag for våre klienter uavhengig av geografi og kontorstruktur.

Kontorene på Steinkjer og Verdal består av 5 erfarne revisjonsmedarbeidere og en advokat som bistår våre klienter innen tjenesteområdene Audit & Assurance, Tax & Legal og Financial Advisory.

Historie

Kontoret på Steinkjer ble etablert i 1994 og på Verdal i 2004. Vi jobber i tett samarbeid med kontoret i Trondheim og utveksler kapasitet og kompetanse.

Med den meget kvalifiserte stab vi har både lokalt, gjennom vår posisjon som del av Deloitte i Norge og gjennom vårt globale selskap, har vi gode forutsetninger til også fremover å kunne bistå alle våre kunder, store og små, slik at de opplever å bli ivaretatt på en faglig, profesjonell og personlig måte.

Lokal støttespiller

Det er både nødvendig og nyttig at kundene våre fortløpende holdes oppdatert innen ulike fagområder. Derfor arrangerer vi kontinuerlig fagdager, kundeseminarer og frokostmøter.

Kontakt oss

Besøksadresse:
Bomvegen 3 (Fokusbygget)
7725 Steinkjer

Tlf.: +47 74 16 69 44

Var denne siden nyttig?