Artikkel

Mot et kreativt arbeidsliv:

Den formelle læringens tid er forbi

Mange frykter framtiden, men Kevin Nolan, CEO i GE Appliances er optimistisk. I likhet med Center for the Edge-grunnlegger John Hagel tror han at vi er på vei mot et mer humant og kreativt arbeidsliv. Ved å stadig finne nye måter å engasjere og knytte bånd til medarbeidere og kunder vil vi kunne styrke evnen til å lære raskere og skape nye verdier.

Hvordan legger du til rette for rask innovasjon i et stort og etablert selskap? Det er en kompleks utfordring, særlig når du skal endre et av USAs mest ikoniske og tradisjonsrike selskaper.

GE Appliances har mer enn 12.000 ansatte og en historie som strekker seg helt tilbake til Thomas Alva Edisons etablering av General Electric (GE) i 1878. GE ble et svært utbredt merke, kjent for sine energieffektive kjøleskap og vaskemaskiner.

Men etter hvert som tempoet på den teknologiske innovasjonen i markedet økte, steg også kundenes forventninger til nye løsninger. GE Appliances måtte finne nye metoder for å dekke kundenes behov.

Omstilling av organisasjonen i randsonen av virksomheten
CEO i GE Appliances, Kevin Nolan, ble inspirert av Center for the Edge og ‘scaling edges’-tilnærmingen til strategi og innovasjon. Nolan fikk ideen til en ‘edge’ for GE Appliances, FirstBuild. Nolan var med på å etablere det som ble verdens første globale arena der bedrifter kan skape og utvikle produkter i fellesskap med andre aktører. 

Ved å jobbe utenfor kjernevirksomheten kunne denne ‘edge’-enheten raskt utvikle og levere nyskapende produkter til markedet.

Nolan forteller at gjennom FirstBuild har GE Appliances fått flere nyskapende produkter ut i markedet. Arbeidsmetoden har gitt god lønnsomhet og bidratt til å blåse nytt liv i innovasjonskraften i selskapet.

Raskere læring i kontekstalderen
– Vi er på vei fra industrialderen inn i kontekstalderen, fastslår John Hagel.

Grunnleggeren av Center for the Edge mener at de selskapene som best forstår kundenes omstendigheter vil være de som kan skape størst verdier – både for kundene og for seg selv.

Hagel understreker at bedriftene må legge større vekt på læring enn på effektivitet for å opprettholde konkurranseevnen.

Center for the Edge

Accelerating change increases opportunities to shape outcomes in ways that are not feasible in stable times.

Read more

Den formelle læringens tid er forbi
Nolan påpeker at ny teknologi gjør at vi kan lære raskere, alle som er nysgjerrige nok kan finne ut hva som helst. Teknologi har visket ut barrierer når det gjelder å få tilgang til informasjon og finne andre som deler dine interesser.

Konsernsjefen i GE forteller at han elsker å lære, og han lærer best gjennom å gjøre. Han drar ofte til FirstBuild i helgene for å arbeide med hobbyprosjekter, bli kjent med nye folk og lære i en kreativ atmosfære.

Nolan sier alle som har en lederstilling, eller som er i begynnelsen av sin karriere, må tenke på i hvilken grad deres miljø bidrar til økt læring.

– Ditt fremste konkurransefortrinn som leder vil være din evne til å lære raskere, utdyper Nolan.

Framtidens arbeidsliv
Hagel mener at den utbredte bekymringen for at automatiseringen vil skape massiv arbeidsløshet ikke tar tilstrekkelig høyde for at våre ønsker er grenseløse.

– Vi ser et økende behov for mer nyskapende og persontilpassede produkter, ikke minst i forbrukerteknologi-markedet som GE Appliances opererer i, sier Hagel.

Hagel forventer en framtid der kreativiteten Nolan snakker om kan stimuleres og få næring.– Det vil få fram produktiviteten i oss alle og hjelpe oss med å dekke våre usette behov, sier Hagel.

Artikkelen er skrevet av Daniel Sunde-Hansen, Center for the Edge Norge, etter en samtale med Kevin Nolan, CEO i GE Appliances og John Hagel, grunnleggeren av Center for the Edge. Du kan lytte til hele intervjuet av Kevin Nolan og John Hagel her.

Connect edges to accelerate impact
Center for the Edge bringer tenkere, utfordrere og ledere sammen. Formålet er å hjelpe ledere med å forstå og skape verdi av mulighetene som oppstår i randsonen av teknologi og nye forretningsmodeller. Ledere, systemledere og utforskere — ta kontakt — vi trenger å lære raskere sammen.

Var denne siden nyttig?