Tjenester

Børs

Rådgivning – børsnotering og børsnoterte selskaper

Deloitte er rådgiver for selskaper som skal gjennomføre en børsnotering, og selskaper som er notert på børs.

Veien til børs er preget av nye regler og omstillinger for selskapet som skal noteres. Deloitte kan bistå et selskap med klargjøring for børsnotering. Nye systemer for regnskap og rapportering må innføres og en rekke andre forberedelser må prioriteres. I en slik prosess bidrar Deloitte med sin ekspertise innen regelverk og gjennomføring for å gjøre det hele så lite komplekst som mulig.

Som børsnotert selskap settes det strengere krav til rapportering og regnskapsstandarder. Deloitte bistår med å sikre tilstrekkelig kvalitet i rapporteringen til kapitalmarkedet. Vi bistår ved overgang til eller utvikling av regnskap og rapportering iht IFRS, og gjør revisjon av børsnoterte selskaper. Vi bistår også ved utskilling av virksomhet ved børsnotering.

Deloitte kan også bistå med en due diligence prosess.

Børsnotering eller ikke?

En introduksjon til børsnoteringer og en gjennomgang av fordeler og ulemper ved å gå på børs. Det er en rekke krav og forventninger fra flere hold som selskapet må være klar over og forberedt på før en såpass stor og viktig beslutning tas, og avgjørelsen bør basere seg på selskapets vekststrategi, ønsket kontroll, markedet og økonomien generelt.

Last ned rapporten gratis

Due diligence

Er selskapet egnet for notering på børs?

Ved børsnotering av selskap vil Oslo Børs forvente at tilrettelegger får gjennomført en due diligence prosess. Due diligence skal gjennomføres av en part som er uavhengig av selskapet og dets valgte revisor.

En slik Due diligence vil omfatte følgende elementer:

  • Gjennomgang av selskapets regnskapsprinsipper for å påse at disse er i samsvar med IFRS
  • Vurdering av den finansielle rapportering i introduksjonsprospektet
  • Analyse av selskapets finansiering i kommende perioder
  • Gjennomgang av selskapets organisering, bemanning og kompetanse

Hensikten med gjennomføring av en slik due diligence er å avklare i hvilken grad selskapet er egnet for notering på børs. Deloitte har gjennom sitt dedikerte due dilligence-team betydelig kompetanse og erfaring slike prosesser. Gjennom vår tverrfaglige kompetanse og internasjonale nettverk hjelper vi både nasjonale og internasjonale selskaper på veien til børs.

Les mer om M&A Transaction Services

IFRS

International Financial Reporting Standards

Alle børsnoterte foretak som utarbeider konsernregnskap må benytte IFRS i den finansielle rapporteringen.

De internasjonale regnskapsstandardene - IFRS - gjennomgår en voldsom utvikling. Det stiller store krav til virksomheter som rapporterer etter IFRS. Deloitte er blant de fremste i verden på dette fagområdet, og kan til enhver tid rådgi din virksomhet om komplekse IFRS-problemstillinger og yte proaktiv rådgivning om utviklingen innenfor IFRS.

Deloitte har høy faglig kompetanse som kombinert med en praktisk angrepsvinkel vil gi deg de verktøyene og løsningene du trenger.

Les mer om IFRS-rapportering

Klargjøring for børs

Nødvendige forberedelser for børsnotering

Børsnotering krever at selskapet er egnet for notering. Det vil si at selskapet må utvikle systemer for regnskap, rapportering og virksomhetsstyring som gjør selskapet egnet til å rapportere med tilstrekkelig kvalitet til kapitalmarkedet etter noteringen.

Børsnotering krever videre at selskapet har kompetanse og evne til å rapportere i henhold til IFRS, og at selskapet omarbeider historiske regnskapstall i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene.

Deloitte har betydelig erfaring og definerte team innen corporate governance og IFRS, og kan bistå selskapet i forberedelsene for notering innen disse områdene. Temaene har bred kompetanse og kunnskap gjennom rådgivning til en rekke nasjonale og internasjonale selskaper.

Revisjon av børsnoterte selskaper

Velg riktig revisor

Børsnotering og løpende regnskapsrapportering til kapitalmarkedet krever mer og mer av selskaper på børs. Grunnen til dette er økt kompleksitet i regnskapsstandarder og andre krav til rapportering, som noterte selskaper er pålagt å følge.

Det er derfor viktig at børsnoterte selskaper velger et revisjonsfirma som har nødvendige ressurser og kompetanse til å bistå med å sikre tilstrekkelig kvalitet i rapporteringen til kapitalmarkedet. Deloitte har mangeårig erfaring som revisor for noen av Norges største og mest komplekse virksomheter, og vi besitter de kvaliteter som et børsnotert selskap bør kreve av sin revisor. I tillegg til sterk tilstedeværelse i det norske markedet omfatter vår erfaring også revisjon av betydelig selskaper notert på utenlandske børser.

Les mer om Revisjons- og attestasjonstjenester

Utskilling av virksomhet

Carve-out fra eksisterende selskap

I noen tilfeller er den virksomhet som skal børsnoteres en del av et større konsern eller selskap forut for børsnoteringen. I slike situasjoner kreves det utarbeidelse av særskilte regnskaper og separat finansiell informasjon for historien til den virksomheten som skal noteres.

Deloitte kan bistå med rådgivning i forbindelse med utskillelse av virksomhet, såkalt carve-out fra eksisterende selskap, og utarbeidelse av nødvendige regnskaper. Vi kan bistå med utarbeidelse av proforma finansiell informasjon for den utskilte virksomheten, og tilhørende finansiell beskrivelse i prospekt for børsnotering og eventuelt nedsalg av aksjer.

Kontakt oss

Espen Johansen

Espen Johansen

Partner

Espen Johansen er har mange års erfaring fra revisjon og bistand av internasjonale selskaper, herunder organisering av globale revisjonsoppdrag og revisjon av konsolidering, finansiell rapportering sa... Mer

Anne Jones

Anne Jones

Partner

Anne Jones is a Partner in Audit & Assurance and is head of the Assurance service line and the CFO Program in Norway. Anne advises clients in a range of industries in areas such as IFRS, IPO readiness... Mer

Trond Ivar Skar

Trond Ivar Skar

Partner

Trond Ivar has focused on transactions and due diligence processes over the last 20 years, gaining substantial experience from a number of industries and types of transactions including buy-out, refin... Mer