Revisjon og attestasjonstjenester

Tjenester

Revisjon og attestasjonstjenester

Verdi utover revisjonsberetningen

Deloitte, som et av verdens ledende revisjonsselskap, leverer tjenester innen revisjon, forenklet revisorkontroll og andre attestasjonstjenester. Vi tilpasser vår leveranse ut fra størrelse, bransje og andre behov hos våre klienter. Vi har fokus på høy integritet, bred kompetanse og full tilgjengelighet.

Deloitte er et ledende revisjonsselskap, både i Norge og internasjonalt. Vi ser på revisjon som et viktig samfunnsoppdrag som sikrer tillit i finansielle markeder og troverdighet i utvekslingen av informasjon mellom virksomheter og dets styre.

Deloitte utfører revisjon for en rekke klienter av varierende størrelse og i ulike bransjer og sektorer. Vi utfører alltid oppdragene med respekt for den viktighet dette har for våre klienter, samtidig som det er avgjørende at vi kan sette sammen et klientteam med oppdatert regnskaps- og revisjonskompetanse som også er basert på relevant bransjekunnskap.

Noen av våre tjenester:
  • Revisjon av regnskap
  • Attestasjonsoppgaver og avtalte kontrollhandlinger
  • Forenklet revisorkontroll
  • Miljøtjenester og rapportering om samfunnsansvar
  • Internrevisjon
  • Forvaltningsrevisjon

Kontakt oss

Jørn Borchgrevink

Jørn Borchgrevink

Partner, Leder Audit & Assurance

Jørn Borchgrevink er leder for Audit & Assurance i Norge. Han er oppdragsansvarlig revisjonspartner for ledende selskaper innen handel, finans og media/telekommunikasjon. Jørn har bred erfaring fra gr... Mer