Deloitte på innsiden

Lær om hvordan det er å være nyansatt i BPS

Vi har samlet en rekke nyansatte hos til å fortelle litt om hvordan de har opplevd sine første måneder som ansatte i Deloitte slik at du kan få et bedre innblikk i hva som venter deg dersom du begynner å jobbe hos oss.

Julie Ellingsen - Consultant BPS

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Som nyansatt i Deloitte får man vært med på utrolig mye spennende. Vi startet med to intensive uker i Stockholm og Palma sammen med våre kollegaer fra Sverige. Her deltok vi på en rekke kurs og sosiale arrangementer samt at vi fikk et innblikk om hvordan livet som BPS konsulent faktisk er.

Etter de først introduksjonsukene ble jeg raskt satt ut i oppdrag hvor jeg fikk mye ansvar. Tryggheten ved å ha et faglig sterkt miljø i ryggen gjorde at det var enklere å gå ut av komfortsonen og utfordre seg selv.

BPS har også et sterkt fokus på å ha et inkluderende og sosialt miljø, og som nyansatte ble vi raskt en del av gruppen. Vi har hatt flere sosiale sammenkomster i og etter arbeidstid, både i Oslo, Stockholm og Malmø. Dette har gjort at vi har knyttet personlig bekjentskaper både internt i Oslo og ved de ulike kontorene i Sverige.

Hvordan har du vært med på å utgjøre en forskjell?

Felles for oppdragene til BPS er at vi trer inn i en rolle i økonomifunksjonen hvor det ofte foreligger ressursmangel. Selv har jeg fått bli med/har jeg fått delta i et integrasjonsprosjekt i forbindelse med en fusjon hvor jeg støtter med implementering av et nytt ERP-system og integrering av en felles økonomifunksjon. Videre har jeg også bidratt sosialt i BPS ved å arrangere sosiale arrangementer som middager og julebord for avdelingen.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det jeg setter mest pris på ved å jobbe i Deloitte er det faglige og sosiale fellesskapet.

Deloitte har et miljø som fokuserer på å videreformidle kunnskap og gjøre hverandre bedre. Om du støter på utfordringer er terskelen lav for å spørre kollegaer, noe som gir deg en trygghet i arbeidsdagen. Deloitte har også et ungt, inkluderende og sosialt arbeidsmiljø hvor du kan være med på alt fra sportslige og festlige arrangementer.

Julie Ellingsen
Consultant Business Process Solutions
jellingsen@deloitte.no
+47 932 66 826

Martin Skaug - Consultant BPS

Hvordan opplever du det å være ansatt i BPS?

Det spennende med BPS er muligheten til å skaffe erfaringer fra ulike økonomioppgaver, bedrifter og bransjer. Noe av det mest givende er å kunne bidra til nye og forbedrede løsninger og prosesser samtidig som klientenes daglige oppgaver løses.

Som ansatt i Deloitte har jeg allerede fått oppleve hvordan mine kollegers erfaringer kan løse mine klienters problemer gjennom et genuint ønske om å dele informasjon og erfaringer med meg. I BPS har jeg opplevd at mine ideer lyttes til, og muligheten til å være med å utvikle en tjeneste og en avdeling som BPS var avgjørende for mitt valg av første jobb.    

Vi fra BPS blir en del av bedriftene vi går inn i. Dette gir gode muligheter til å bli kjent med bedriftene og løse utfordringer de ikke engang visste de hadde. Oppdragene på 3-6 måneder gir stabilitet, men også nye oppgaver og miljøer gjennom året. BPS skiller seg ut ved at oppdrag kan utføres alene eller som en del av et team.

Dette gir en unik mulighet til egenutvikling og du vil alltid ha tilgang på Deloittes nettverk og verktøy til å støtte deg på veien.

Hvilke utviklingsmuligheter har du fremover?

Gjennom coaching får vi hjelp og veiledning for nå våre personlige mål og ambisjoner. Alle i BPS går gjennom et norsk-svensk Graduate Academy og på sikt et CFO-program i London.

Jeg har ambisjoner om fremtidig lederansvar og mener bestemt at BPS er en perfekt mulighet til å få erfaring fra alle rollene i en økonomifunksjon og å observere ledere i næringslivet organisere sine avdelinger og bedrifter. Å få kombinere konstant faglig påfyll med god oppfølging og muligheten til å få praktisk erfaring er jeg sikker på kommer til å bidra til min utvikling. Mulighetene er mange, og BPS lar deg velge hvilke du skal gripe.       

Hvordan har du vært med på å utgjøre en forskjell?

Med færre ansatte enn mange av de andre avdelingene må vi alle bidra fra første dag.  Jeg har blant annet fått ansvar for sosiale arrangementer og fått bidra i både rekruttering av nyansatte og promotering ut mot potensielle klienter. Vi fyller ofte et akutt ressursbehov for våre klienter og utgjør da en stor forskjell.

Martin Skaug
Consultant, Business Process Solutions
mskaug@deloitte.no
+47 905 25 624

Som jobbsøker har en ofte mange spørsmål. På samme måte som mine kollegaer i Deloitte har ønsket å dele av sine erfaringer med meg ønsker jeg mer enn gjerne å besvare dine spørsmål om BPS. Så om har du spørsmål om BPS og min hverdag som konsulent i Deloitte er det bare å ta kontakt.

Var denne siden nyttig?