Deloitte på innsiden

Lær mer om hvordan det er å være nyansatt i BPS

Vi har samlet en rekke nyansatte hos til å fortelle litt om hvordan de har opplevd sine første måneder som ansatte i Deloitte slik at du kan få et bedre innblikk i hva som venter deg dersom du begynner å jobbe hos oss.

Hvordan skiller BPS seg ut fra andre områder i Deloitte?

BPS skiller seg fra de andre forretningsområdene i Deloitte i det at man tar en operasjonell rolle ute hos klientene. Man kommer inn i selskapets økonomifunksjon og bistår ved å tre inn i en rolle hos klienten, for eksempel ved behov for ekstra kapasitet, overlapp ved oppsigelser/sykdom, mv. Dette gir deg en mulighet til å komme veldig tett inn på klientene. Man får da et veldig godt innblikk i den daglige driften i selskapet, samtidig som man får en forståelse for hva som inngår i ulike stillinger og bransjer.

Hvordan opplever du det å være ansatt i BPS?

Det som er veldig spennende med hverdagen i BPS og den type oppdrag vi jobber med der er at man får prøve seg på et bredt spekter av oppdrag og roller, ettersom oppdragene typisk har varighet på 3-6 måneder. Man blir kastet litt ut i det og får dermed en veldig bratt læringskurve, samtidig som man har tryggheten av all kompetansen som ligger i Deloitte i ryggen.

Hvilke utviklingsmuligheter har du fremover?

Utviklingsmulighetene i BPS er veldig gode, og bygget opp på at etter hvert som man får seg erfaring fra ulike oppdrag får man stadig mer avanserte roller og oppdrag. Dette gjør at man på relativ kort tid får bygget seg opp en stor kunnskapsbase og blir rustet til å takle et bredt spekter av oppdrag. Kursprogrammet til BPS er tilpasset slik at man bygger kompetansen for å håndtere alle oppgavene i CFO-rollens ansvarsområde.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det jeg setter mest pris på ved å jobbe i Deloitte er kombinasjonen av det faglige og det sosiale. Man jobber i et stort selskap med mange muligheter og mange svært dyktige personer man hele tiden lærer av. I tillegg er det omtrent ubegrenset med sosiale arrangementer og aktiviteter å delta på. Det tilbys alt fra idrett og diverse turneringer til diverse kurs og fester. 

Joakim Kjer
Senior Consultant, Business Process Solutions
jkjer@deloitte.no
+47 916 15 511

Var denne siden nyttig?

Relatert