Deloitte på innsiden

Lær om hvordan det er å være nyansatt i Business Process Solutions (BPS) 

Vi har fått to av våre nyansatte til å fortelle litt om hvordan de har opplevd sine første måneder som ansatte i Deloitte. Her får du et bedre innblikk i hva som venter deg dersom du begynner å jobbe hos oss.

Nikolai Solheimslid Eikås – Consultant BPS 

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte?

Mitt første møte med Deloitte var etter bachelorgraden min. Da jobbet jeg ett år som revisor i Audit & Assurance. Jeg ble møtt av en kultur jeg kunne identifisere meg med, og det var et enkelt valg da jeg fikk tilbud om jobb i den ferske avdelingen BPS. 

Den første tiden i Deloitte er preget av mange nye ansikter, kjekke aktiviteter og faglig påfyll. Jeg fikk anledning til å bli kjent med nyansatte på tvers av alle forretningsområdene. Det blir en slags kull-følelse. I tillegg har gjengen i BPS gjort en utrolig god jobb med å få oss nyansatte til å føles velkomne gjennom sosiale sammenkomster, både i og utenfor arbeidstid.

 

Kombinasjonen av kontinuerlig faglig utvikling og et trivelig sosialt miljø gjør at jeg trives på jobb. 
Nikolai Solheimslid Eikås, konsulent i Business Process Solutions

 

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde, og hvordan er utviklingsmulighetene dine fremover?

Jeg har fått mye ansvar, og det tok ikke lang tid før jeg fikk muligheten til å begynne i et oppdrag. Med støtte fra kollegaer i min avdeling og den faglige tyngden til Deloitte i ryggen går det veldig fint.

Jeg opplever at BPS oppfordrer oss til å tre ut av komfortsonen og ta nye utfordringer. Det gjør jobben spennende.

Som nyansatt i BPS fokuseres det på å utvikle ledelsesferdigheter, å forstå konsulentrollen og å bygge en solid økonomiforståelse. Dette gjør vi ved å aktivt matche oppdrag og konsulenten. Derfor føler jeg at mine utviklingsmuligheter er gode. 

Den overordnede målsetningen til BPS er at vi skal være eksperter innenfor CFO’en sitt område, men jeg opplever at alle mine kollegaer har en særegen reise og at det er rom for å påvirke egen læring.

I tillegg har vi et skreddersydd BPS Graduate-program. På sikt kan ansatte i avdelingen få mulighet til å ta del i et CFO-program ved Henley Business School i London.

 

Hvordan har du vært med på å utgjøre en forskjell internt i Deloitte og utad mot kunder?

Vi er en liten avdeling med høye ambisjoner, så det forventes at alle bidrar i interne prosjekt. Selv har jeg engasjert meg i skoleteamet og får muligheten til å dra rundt til skolene for å jobbe med employer branding. Det hadde jeg ikke forventet å få jobbe med da jeg avsluttet mastergraden, så det er veldig gøy. For Deloitte er talentene den viktigste ressursen, så disse interaksjonene med studenter er svært viktig.

En god nummer to var sist statusmøte med CFO hos en klient. Der fikk jeg gode skussmål, så da følte jeg at jeg hadde utgjort en forskjell for dem. Generelt fyller vi ofte et akutt ressursbehov for våre klienter, og utgjør på den måten en stor forskjell.

I fremtiden håper jeg å få bidra innen andre områder også. I Deloitte er det en konkret målsetning om at nyansatte konsulenter skal jobbe med å identifisere egne impact-områder, så det er en kontinuerlig prosess.

 

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det er et hav av muligheter til å engasjere seg både internt i Deloitte og eksternt mot klient. Selv er jeg engasjert i skoleteamet internt, noe som gjør arbeidsdagen mer variert. I tillegg er det et godt kollegialt miljø og et sterkt sosialt samhold. Det gir en utrolig god atmosfære på kontoret, og det gjør at jeg mye heller drar på kontoret fremfor å sitte på hjemmekontor. Kombinasjonen av kontinuerlig faglig utvikling og et trivelig sosialt miljø gjør at jeg trives på jobb.

En annen ting jeg setter stor pris på er hvordan Deloitte engasjerer seg i min personlige utvikling. Alle ansatte i Deloitte for utdelt en coach som er med som en støttespiller gjennom karrieren i Deloitte. Jeg har jevnlig møter med min coach der vi diskuterer min faglige- og karrieremessige utvikling, og hvordan jeg skal nå mine personlige målsetninger. Jeg føler en ny giv hver gang jeg har samtaler med coach.

 

Nikolai Solheimslid Eikås

Consultant - Business Process Solutions

nieikas@deloitte.no

+47 95 888 439

Ida A. Johansen – Consultant BPS 

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte?

Min første tid som nyansatt i Deloitte har vært utrolig spennende og lærerik! Jeg har allerede fått vært med på mye gøy og blitt kjent med mange fine mennesker. Rett etter oppstart fikk vi muligheten til å dra til Svalbard sammen med avdelingen. Der deltok vi på en rekke kurs for faglig oppfriskning og påfyll. Kveldene var fylt med sosiale aktiviteter og fokus på teambuilding. Dette bidro til at vi raskt ble godt kjent med hverandre og avdelingen.

Etter oppstart ble jeg raskt satt på oppdrag hvor jeg ble «kastet ut i det». Jeg har fått mye ansvar og tillit, samt muligheten til å utvikle meg selv. Vi blir oppfordret til å tre ut av de trygge rammene og utfordre oss selv. Det har vært en bratt læringskurve, men det oppleves trygt med Deloittes nettverk og verktøy i ryggen.

 

Jeg ble «kastet ut i det». Jeg har fått mye ansvar og tillit, samt muligheten til å utvikle meg selv. 
Ida A. Johansen, konsulent i Business Process Solutions 

 

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Deloitte er en fantastisk arbeidsplass, med gode utviklingsmuligheter og dyktige kollegaer. Jeg setter stor pris på fokuset på det sosiale og faglige fellesskapet.

I Deloitte er det mange dyktige mennesker som innehar mye kunnskap og hvor terskelen er lav for å spørre kollegaer om hjelp. Dette gir en trygghet i hverdagen, samtidig som det bidrar til min faglige utvikling. I tillegg settes din personlige utvikling og trivsel høyt.

Fleksibiliteten i Deloitte gjør det mulig å påvirke egen jobbhverdag og personlig utvikling. Alt dette og mye mer gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag!

 

Hvordan opplever du å være nyansatt i BPS?

Som nyansatt i BPS opplever jeg å bli godt tatt imot og ivaretatt. Jeg ble tildelt en egen fadder som fulgte meg frem til oppstart og var tilgjengelig for spørsmål. Det var betryggende å ha noen du kjenner til ved oppstart i et så stort selskap. Nå er jeg selv fadder for en nyansatt med oppstart til høsten. 

BPS har et sterkt fokus på et inkluderende og sosialt miljø. Dette er veldig viktig siden vi ofte er ute på oppdrag alene eller i mindre team. Avdelingen har utnevnt en egen sosialkomité til dette, som jeg selv har engasjert meg i.

Blant annet gjør vi noe sosialt etter hvert avdelingsmøte, har julebord og hytteturer og mye annet gøy. Det er et sosialt miljø, både i avdelingen, men også sammen med Audit & Assurance og resten av Deloitte.

En av årsakene til at jeg søkte meg til BPS var muligheten til å skaffe meg et bredt spekter av erfaringer fra forskjellige roller, bedrifter og bransjer. Når vi er på oppdrag, tar vi en operasjonell rolle ute hos klienten med en varighet på typisk seks måneder, men kan også påløpe lengre. Dette gir gode muligheter til både å bli godt kjent med bedriften og de ansatte, men også være med å løse ulike problemstillinger. 

 

Hvilke utviklingsmuligheter har du fremover?

I BPS har vi gode utviklingsmuligheter, både gjennom ulike oppdrag og kursing.

Alle nyutdannede starter opp i "Graduate Program" de to første årene. Her får man en god innføring i områder som regnskapsføring, lønn, business controlling og robotics. Det gjør at man er forberedt til å påta seg ulike oppdrag og kontinuerlig utvikler egen kompetanse. På sikt kan vi få muligheten til å gå på et CFO-Program hos Henley Business School, for å kunne ta på oss tyngre oppdrag helt opp til CFO-nivå. 

Vi får kontinuerlig faglig påfyll i form av kurs, hvor vi har muligheten til å påvirke hvilke kurs vi vil gå på og hvilke kurs som burde innføres i avdelingen. I tillegg får alle utdelt en egen coach, som skal fungere som en karriereveileder og hjelpe oss med å nå våre personlige mål og ambisjoner. 

Ida A. Johansen 

Consultant - Business Process Solutions

idjohansen@deloitte.no

+47 464 80 261 

Var denne siden nyttig?