Deloitte på innsiden

Lær mer om hvordan det er å være nyansatt i BPS

Vi har samlet en rekke nyansatte hos til å fortelle litt om hvordan de har opplevd sine første måneder som ansatte i Deloitte slik at du kan få et bedre innblikk i hva som venter deg dersom du begynner å jobbe hos oss.

Joakim Kjer - Consultant BPS

Hvordan skiller BPS seg ut fra andre områder i Deloitte?

BPS skiller seg fra de andre forretningsområdene i Deloitte i det at man tar en operasjonell rolle ute hos klientene. Man kommer inn i selskapets økonomifunksjon og bistår ved å tre inn i en rolle hos klienten, for eksempel ved behov for ekstra kapasitet, overlapp ved oppsigelser/sykdom, mv. Dette gir deg en mulighet til å komme veldig tett inn på klientene. Man får da et veldig godt innblikk i den daglige driften i selskapet, samtidig som man får en forståelse for hva som inngår i ulike stillinger og bransjer.

Hvordan opplever du det å være ansatt i BPS?

Det som er veldig spennende med hverdagen i BPS og den type oppdrag vi jobber med der er at man får prøve seg på et bredt spekter av oppdrag og roller, ettersom oppdragene typisk har varighet på 3-6 måneder. Man blir kastet litt ut i det og får dermed en veldig bratt læringskurve, samtidig som man har tryggheten av all kompetansen som ligger i Deloitte i ryggen.

Hvilke utviklingsmuligheter har du fremover?

Utviklingsmulighetene i BPS er veldig gode, og bygget opp på at etter hvert som man får seg erfaring fra ulike oppdrag får man stadig mer avanserte roller og oppdrag. Dette gjør at man på relativ kort tid får bygget seg opp en stor kunnskapsbase og blir rustet til å takle et bredt spekter av oppdrag. Kursprogrammet til BPS er tilpasset slik at man bygger kompetansen for å håndtere alle oppgavene i CFO-rollens ansvarsområde.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det jeg setter mest pris på ved å jobbe i Deloitte er kombinasjonen av det faglige og det sosiale. Man jobber i et stort selskap med mange muligheter og mange svært dyktige personer man hele tiden lærer av. I tillegg er det omtrent ubegrenset med sosiale arrangementer og aktiviteter å delta på. Det tilbys alt fra idrett og diverse turneringer til diverse kurs og fester. 

Joakim Kjer
Senior Consultant, Business Process Solutions
jkjer@deloitte.no
+47 916 15 511

Oda Endresen - Consultant BPS

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte?
Den første tiden som nyansatt i Deloitte vil jeg beskrive som spennende og lærerik. De første ukene ble tilbrakt i Oslo, Stockholm og Nederland hvor jeg deltok på en rekke kurs og sosiale arrangementer. Dette førte til både faglige og personlige bekjentskap. Deretter fortsatte mye av læringen gjennom deltakelse i ulike prosjekter. Utover dette har man i Deloitte mulighet til å engasjere seg i ulike verv og aktiviteter, slik at man kan holde på med ting man er interessert i. Hvis man har vært glad i studietiden, kan man glede seg til arbeidslivet.
 
Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?
Business Process Solutions (BPS) leverer interimløsninger og prosjektstøtte til klienter innenfor hele økonomifunksjonen. Som konsulent i BPS fungerer man eksempelvis som økonomikonsulent, regnskapsansvarlig, controller eller en annen rolle i foretakets økonomifunksjon i en overgangsperiode. Vi bistår klienter med å forbedre arbeidsrutiner i økonomifunksjonen, regnskapsavslutning og med selve rapporteringen i rollen som prosjektleder eller prosjektassistent.

Man får en bratt læringskurve og vil raskt få muligheter innenfor ulike bransjer og selskaper. For å kunne tiltre i de ulike rollene har BPS et spennende og praktisk utdanningsprogram som er skreddersydd for operative roller. Programmet avsluttes med CFO-programmet ved Henley Business School, en av verdens beste businessutdanninger som kan gjøre en klar for en fremtidig CFO-rolle.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?
Som ansatt i BPS har jeg fått være med på en rekke ulike prosjekter, og har bidratt til å gjøre en forskjell for våre kunder. Videre har jeg bidratt gjennom styreverv i SosialPuls som arrangerer en rekke festlige arrangementer for ansatte i Deloitte, samt deltatt på ulike studentarrangementer.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?
Det jeg setter størst pris på med å jobbe i Deloitte er dyktige og erfarne kollegaer, samt det gode arbeidsmiljøet. Det er godt tilrettelagt for utvikling og oppfølgning, og man får ansvar på et tidlig tidspunkt. For øvrig er den fleksible arbeidsdagen også noe å trekke frem, og at man alltid får hjelp når det trengs.

Oda Endresen
Consultant, Business Process Solutions
oendresen@deloitte.no
+47 478 51 654 

Var denne siden nyttig?

Relatert