Join Deloitte

Han hjelper selskaper å forstå dagens trusselbilde

- Økt digitalisering gir store muligheter, men skaper samtidig situasjoner som gir uønsket risiko for bedrifter og enkeltpersoner. Det er vår jobb å forstå sammenhengen, og hjelpe våre kunder med å finne gode løsninger, sier Magnus Felde, manager i Cyber Security, Deloitte Risk Advisory.

- Økt digitalisering gir store muligheter, men skaper samtidig situasjoner som gir uønsket risiko for bedrifter og enkeltpersoner. Det er vår jobb å forstå sammenhengen, og hjelpe våre kunder med å finne gode løsninger, sier Magnus Felde, manager i Cyber Security, Deloitte Risk Advisory.

Han har mastergrad i informasjonssikkerhet fra Høgskolen i Gjøvik, i tillegg til en executive master of management fra BI. Magnus har jobbet med informasjonssikkerhet i snart åtte år, og er en del av Deloittes Cyber Security-team.

- Muligheten til å jobbe i tverrfaglige team med spennende oppdrag fristet, og Deloitte har privilegiet med tilgang på mange beslutningstakere – noe som er avgjørende for å lykkes med endringer. Videre er Deloitte verdens største leverandør av sikkerhetstjenester. Det gjorde det enkelt å velge dem, sier Magnus.

 

Magnus Felde, Manager i Cyber Security, Deloitte Risk Advisory
Trenger mer enn tekniske ferdigheter

Deloittes Cyber Security-avdeling jobber med alle aspekter av informasjonssikkerhet, og omfatter alt fra strategi til sikkerhetsarkitektur, sikkerhetsovervåking og såkalt penetrasjonstesting. Penetrasjonstesting innebærer «å bryte seg inn» i selskaper for å kunne avdekke sårbarheter, slik at disse kan lukkes før en angriper utnytter dem. Andre områder vektlegger aspekter som opplæring, risikovurderinger eller etablering av rammeverk og prosesser. Behovet for kompetanse er økende, både for «hackere» og prosjektledere.

- Det er fullt mulig å jobbe på tvers av områdene. Hos oss vektlegger vi at prosjekter og arbeidsoppgaver sammenfaller med styrkene til den enkelte medarbeider. Mine kollegaer har ulik utdannelse og bakgrunn, og det er faktisk like mange kvinner som menn i avdelingen, forteller han.

Deloitte Norge er en del av Deloitte North West Europe (NWE), som blant annet har et stort cybermiljø i Nederland og en overvåkingssentral i Madrid. I tillegg til det internasjonale nettverket og kundegruppen man får samarbeide med, satser Deloitte stort på Cyber-området i Norge.

- Stor etterspørsel etter personer med Cyber-kompetanse gjør at nyansatte får muligheten til å komme rett ut på oppdrag, inkludert utenlandsoppdrag dersom det er ønskelig, forteller Magnus.

Viktig med gode team

Selv jobber han mye med prosjekter innen strategi og risikostyring. Dette kan innebære å kartlegge kundens nå-situasjon, og sammen med kunden etablere mål og en strategi for å oppnå målene. Deretter vil kunden jobbe med å implementere disse endringene som en del av et transformasjonsprogram.

- Cyber består av mange ulike områder, men ingen kan være ekspert på alt. Det er derfor viktig med gode team, som samarbeider på tvers av de ulike områdene. For eksempel vil de som har inngående kjennskap til trusselbildet gi input til strategiarbeid eller til en konkret penetrasjonstest, sier Magnus

For å lykkes må man være nysgjerrig, og evne å se hvordan ting henger sammen. Du må sette deg inn i kundens problemstillinger, og finne løsninger og tiltak som både adresserer relevante trusler og som samtidig muliggjør forretningen.

Ledige stillinger i Cyber Security

Vil du være med å bygge Nord-Europas største sikkerhetsmiljø?

Søk her

Vil du bli med på laget? Se våre ledige stillinger her.

Var denne siden nyttig?