Karriere

Cybersikkerhet er ikke lenger bare et IT-problem

Peter Ottis fra Risk Advisory i Deloitte Norge hjelper selskaper med å forstå dagens trusselbilde. Deloitte jobber for å gjøre organisasjoner rustet til å forsvare seg mot nye og mer avanserte cyberangrep.

I løpet av karrieren har Peter jobbet for å løse noen av samfunnets største sikkerhetsutfordringer. Cybersikkerhet er et av det mest pressende problemet vi står ovenfor i moderne tid.

- I motsetning til andre sikkerhetsdomener er oddsen i cyberkriminalitet i overveldende favør for angripere og ondsinnede aktører. Jeg drives av mitt mål om å skyve nålen den andre veien. Hos Deloitte jobber vi for å gjøre organisasjoner rustet til å forsvare seg med sterkere og motstandsdyktige cybersikkerhetsprogrammer, som sikrer både kundene, ansatte og samfunnet vårt» sier Peter Ottis, manager i Cyber, Deloitte Risk Advisory. 

Han er opprinnelig fra Canada og har mastergrad i internasjonale relasjoner fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Han har jobbet med sikkerhet i den offentlige og private sektoren i snart tolv år. 

- Cyberangrep rammer stadig flere norske bedrifter, og flesteparten av de har nå forstått at cybersikkerhet må inkluderes i utviklingsplaner. Hvilke typer trusler bør de være mest bekymret for? Og hvordan kan de bygge en sterkere organisasjon for å redusere sikkerhetsrisikoen og påvirkningen dette vil ha på forretningen? Det er vår jobb å hjelpe kunder med å svare på slike spørsmål og finne de beste løsningene som passer for deres bedrift.

Peter Ottis, Manager i Cyber Security, Deloitte Risk Advisory

Trenger mer enn tekniske ferdigheter

Deloittes Cyber-avdeling jobber med alle aspekter av informasjonssikkerhet, og omfatter alt fra strategi til sikkerhetsarkitektur, sikkerhetsovervåking og trusseletterretning. Videre dekker avdelingen også aspekter som opplæring, risikovurderinger og etablering av rammeverk og prosesser.

Det er en økning av oppdrag i markedet, og derfor behov for kolleger med teknisk kompetanse, men også de som komfortabelt kan holde en dialog med ledergrupper om forretning-, og samfunnsmessige konsekvenser av cybersikkerhet.

- Dagene da cybersikkerhet ble sett på som et IT-problem med en teknisk løsning er over. Om en bedrift skal lykkes på sin sikkerhetsreise, må folk på tvers av organisasjonen, fra styremedlem til juniorutvikler, forstå den viktige rollen de spiller for å sikre den daglige driften. Derfor er det avgjørende for dagens cybersikkerhetseksperter å være komfortable med å kommunisere med ett ikke-teknisk publikum, og kunne være i stand til å adressere deres bekymringer, sier Peter og fortsetter:

- Hos Cyber Risk har vi varierte bakgrunner, og ett jevnt kjønnsfordelt team. Hvem andre kan si de løser komplekse problemer for Norges største bedrifter, sammen med tidligere radiologer og jagerflyteknikere?

Deloitte Norge er en del av Deloitte North South Europe (NSE), som blant annet har et stort cybermiljø i Nederland og en overvåkingssentral i Madrid. I tillegg til det internasjonale nettverket og kundegruppen man får samarbeide med, satser Deloitte stort på Cyber-området i Norge.

- Stor etterspørsel etter personer med Cyber-kompetanse gjør at nyansatte får muligheten til å komme rett ut på oppdrag, inkludert utenlandsoppdrag dersom det er ønskelig, forteller Peter.

Viktig med gode team

- Cyber består av mange ulike områder, og ingen kan være ekspert på alt. Det er derfor viktig med gode team, som samarbeider på tvers av de ulike områdene. For eksempel vil de som har inngående kjennskap til trusselbildet gi input til strategiarbeid, sier Peter.

Han mener dessuten at det er avgjørende å være nysgjerrig og å kunne se hvordan ting henger sammen for å lykkes.

- Du må sette deg inn i kundens problemstillinger, og finne løsninger og tiltak som både adresserer relevante trusler og som samtidig muliggjør forretningen.

Les mer om hva vi gjør på Cyber Security

Ledige stillinger i Cyber Security

Vil du være med å bygge Nord-Europas største sikkerhetsmiljø?

Søk her

Vil du bli med på laget? Se våre ledige stillinger her.

Var denne siden nyttig?