Artikkel

Utviklet styringsverktøy for Forsvaret

Deloitte summer interns 2019

- I stedet for å produsere data selv, ville vi gå over til å bruke dataene vi allerede har, sier Frode Berg, Oberstløytnant i Forsvarsstaben. På kun seks uker tok Deloittes interns frem en prototyp på et dashboard utviklet i Power BI.

Video: Summer internship-prosjekt med Forsvaret

I løpet av 6 uker i sommer hadde Forsvaret og Deloitte et samarbeidsprosjekt hvor studenter fra NTNU og NHH, på internship i Deloitte, laget en analysemodell for optimalisering av innsatsfaktorer.

Forsvaret utforsker mulighetene for å bruke data de allerede har for å få bedre styringsinformasjon og øke operativ evne.

- I stedet for å produsere data selv, vil vi gå over til å bruke dataene vi allerede har.

- Frode Berg, Oberstløytnant i Forsvarsstaben.

På kun seks uker tok studentene frem en prototyp på et dashboard utviklet i verktøyet Power BI, som viser Forsvarets operative evne. Modellen som ligger til grunn bruker eksisterende data fra ERP-systemet til Forsvaret knyttet til økonomi, personell og materiell, og bygger på Forsvarets forretningslogikk.

 

Fikk konsulenterfaring med reelt prosjekt

- Vi har fått jobbe på et ekte prosjekt, og det har vært veldig gøy å se hele prosessen og hvordan man går fra start til sluttleveranse. 

- Eivind Strøm, student ved NTNU, Margrethe Falck Gullaksen, NHH og Charlotte Heggem, NTNU, alle interns i Deloitte i sommer

Studentene gjennomførte prosjektet på 6 uker med agil prosjektmetodikk og fikk testet bredden av kompetanse man trenger som konsulent; prosjektplanlegging, strukturering, møtefasilitering, behovskartlegging, kravspesifisering, teknisk utvikling, leveransedokumentasjon og presentasjon for kunde. 

Prototypen muliggjorde analyse av historiske data, korrelasjonsanalyse, prediksjon av budsjett, men også simulering av ulike utfall. Resultatet ble presentert for sentrale aktører i Forsvarsstaben og viste på en god måte mulighetsrommet for en slik løsning som styringsverktøy.

Les flere saker og se ledige stillinger

Deloitte Karriere
Var denne siden nyttig?