Artikkel

Les erfaringene til tidligere interns

Les erfaringene til våre tidligere interns som i dag er ansatt hos oss

Hanne Svedal Nilssen

 • Summer intern i Financial Advisory, sommeren 2018
 • Startet som nyansatt august 2019 og jobber som konsulent i Financial Advisory
 • Er utdannet siviløkonom fra CBS, med en master i Applied Economics and Finance
   

Hvorfor søkte du et internship i Deloitte?

Jeg søkte internship i Deloitte fordi jeg var nysgjerrig på arbeidshverdagen som konsulent i Financial Advisory. Et internship var dermed en gylden mulighet til å få praktisk erfaring for å se om dette var noe jeg kunne tenke meg å jobbe med etter studiene.

Grunnen til at jeg søkte akkurat Deloitte var fordi jeg gjennom bedriftspresentasjoner, karrieredager og lignende arrangementer på CBS hadde fått et veldig godt inntrykk av selskapet. Blant annet at det gjøres mye for å skape et godt, sosialt miljø på jobben, at det er en flat struktur og enkelt å spørre om hjelp, samt at interns får mye ansvar og muligheten til å delta på reelle prosjekter.

Hva var den beste erfaringen med å være intern?

Personlig synes jeg en av de beste erfaringene med å være intern er at man får et veldig godt innblikk i selskapet – hvordan prosjekter selskapet jobber med, hvordan arbeidsprosessene er og ikke minst kulturen. Som intern i Financial Advisory fikk jeg være med på flere spennende prosjekter som ga meg en bedre forståelse av konsulentyrket og forretningsområdet. I tillegg fikk jeg jobbe sammen med utrolig dyktige og hjelpsomme medarbeidere som bidro til at internship-perioden ble veldig vellykket!


Hva opplevde du at var den største forskjellen mellom studier og arbeidslivet?

For meg har en av de største forskjellene mellom studiet og arbeidslivet vært at vi alltid jobber i team. På alle prosjekter er vi flere medarbeidere som jobber sammen og hjelper hverandre for å gjøre kundene fornøyde. I tillegg gir de prosjektene vi jobber med resultater i det «virkelige liv», ikke kun på karakterkortet.


Hvordan har det vært å starte i Deloitte som fast ansatt?

Jeg syntes det har vært veldig spennende, lærerikt og gøy å starte som fast ansatt. Hittil har jeg opplevd utrolig mye – både faglig og sosialt. Noe av det jeg liker best med å jobbe i Deloitte er at jeg hele tiden får prøve meg på nye ting, får ansvar og blir utfordret. Jeg har allerede fått delta på en rekke ulike prosjekter og fått satt meg inn i mange ulike typer bransjer og selskaper. Jeg setter også stor pris på det sosiale og trygge miljøet vi har på jobb og alle menneskene jeg har fått muligheten til å bli kjent med. Det er en avgjørende faktor for at jeg trives så godt!

Hva vil du anbefale andre studenter som har lyst til å bli intern/jobbe i Deloitte?

Jeg vil anbefale studenter å finne ut hvorfor de ønsker å jobbe for akkurat Deloitte. Da kan det være en god idé å delta på arrangementer som bedriftspresentasjoner og karrieredager og benytte muligheten til å snakke med Deloitte-representantene. På den måten kan man få et godt innblikk i selskapet, de ulike forretningsområdene og kulturen.

I en eventuell intervjuprosess vil jeg anbefale at man viser motivasjon for selskapet og forretningsområdet man søker. Det er viktig å få frem hvordan man opplever at Deloitte skiller seg fra andre arbeidsgivere og hvorfor man ønsker å jobbe akkurat her. I tillegg bør man få frem hvorfor man selv er en god kandidat – gjerne gjennom praktiske eksempler.

 

Dag Erik Tangvik

 • Summer intern i Consulting, Strategy and Operations, sommeren 2018
 • Startet som nyansatt i august 2019
 • Er utdannet sivilingeniør med master i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU
   

Hvorfor søkte du et internship i Deloitte?

Jeg søkte i hovedsak internship i Deloitte for å få mulighet til å utforske konsulentyrket. Jeg visste at det var et populært sted å ende opp blant de som gikk ut av studiet mitt, og jeg hadde lyst til å se om konsulenthverdagen var noe for meg. Samtidig hadde jeg et veldig godt inntrykk av Deloitte som arbeidsplass etter diverse bedriftspresentasjoner og karrieredager.

Hva var den beste erfaringen med å være intern?

Den beste erfaringen var nok det jeg var ute etter til å begynne med, nemlig å se hvordan hverdagen til konsulenter er. Gjennom internshipet fikk vi reell prosjekterfaring med et faktisk kundeprosjekt, og en smakebit på hvordan dette yrket er i virkeligheten. Samtidig er nok også noe av det beste å virkelig få sett ting fra «innsiden». Man får møtt folkene som jobber der, får kjenne litt på kulturen, og dannet seg et inntrykk av hvordan hverdagen i arbeidslivet vil komme til å bli. Dette var ting som var viktig for meg når jeg skulle velge min første arbeidsplass. Som student kan dette være vanskelig å få et tydelig bilde av, særlig når mange konsulentselskaper på papiret og i opptredener tilsynelatende likner ganske mye på hverandre.


Hva opplevde du at var den største forskjellen mellom studier og arbeidslivet?

Den største forskjellen er nok arbeidsoppgaver og rutiner. Som student har du ditt studieløp å forholde deg til. I konsulentrollen har man i større grad mulighet til å påvirke hvilke kunder man ønsker å jobbe med, hvilke bransjer man ønsker å spesialisere seg i, og hvilke fagområder man ønsker å bli gode på.

Som student har man også i stor grad frihet til å bestemme selv hva man gjør, når man gjør det og hvor mye energi man legger i det. I arbeidslivet har man kunder og medarbeidere som hele tiden har forventninger til at ting skal gjøres. Samtidig som konsulenthverdagen er noe fleksibel blir det likevel andre rammer rundt ting. Dette gjør også at man hele tiden må prestere og kontinuerlig utvikle seg for å leve opp til forventningene. Man sier gjerne at man som student har mye tid, men ikke penger. I arbeidslivet har man penger, men ikke (like mye) tid. Det er nok den største forskjellen.


Hvordan har det vært å starte i Deloitte som fast ansatt?

Jeg vil si at Deloitte er et utrolig fint sted å starte etter studier. Det er en myk start med fokus på å bli kjent med kolleger og arbeidsmåter. Man blir også godt kjent med de som starter på sitt eget kull, gjennom diverse kurs, aktiviteter og turer. På mange måter blir det litt som en fortsettelse av studenttilværelsen. Videre er det bare å gjøre seg klar for prosjekt når man er på plass på kontoret etter Norefjell!

Hva vil du anbefale andre studenter som har lyst til å bli intern/jobbe i Deloitte?

Benytt enhver mulighet til å prate med oss som jobber her - det være seg bedriftspresentasjoner, karrieredager eller andre settinger. Vær nysgjerrig, les på nett, utforsk sosiale medier, og snakk med folk du kjenner som jobber/har jobbet her. Generelt bare skap deg ditt eget inntrykk av Deloitte som arbeidsplass. Det skal like mye være en match for arbeidstaker som for arbeidsgiver, ikke bare profesjonelt men også personlig!

Dessuten anbefaler jeg å tidlig gjøre seg noen tanker om hva man har lyst til å jobbe med. Hvilke interesser har du og hva er det som driver deg til å prestere. Mangfoldet av arbeidsoppgaver og muligheter på en arbeidsplass som vi har er uendelig, og det er nyttig å ha en tanke om hva man vil drive med når man først kommer inn!

Rakel Sjaastad Andreassen

 • Summer intern i Consulting, Strategy and Operations, sommeren 2018
 • Startet som nyansatt august 2019
 • Er utdannet sivilingeniør fra NTNU, med hovedprofiler innen datateknikk, kommunikasjonsteknologi, anvendt økonomi og optimering
   

Hvorfor søkte du et internship i Deloitte?

I løpet av de tre første årene på studiet fikk jeg gjennom bedriftspresentasjoner og karrieredager møte veldig mange ulike bedrifter, spredt over ulike bransjer. Av alle disse bedriftene satt jeg alltid igjen med et godt inntrykk av Deloitte, som gjorde at jeg hadde lyst til å søke internship her. Jeg likte at Deloitte var et stort, globalt selskap som dekket mange ulike bransjer og fagområder. Selve søknadsprosessen forsterket også det gode inntrykket jeg hadde, hvor jeg gjennom hele intervjuprosesser møtte mennesker som jeg merket jeg ville trives med.

Hva var den beste erfaringen med å være intern?

Den beste erfaringen var å bli kjent med de ansatte og kulturen i Deloitte. Man møter ansatte i ulike avdelinger, og alle er imøtekommende og genuint interessert i at internshipperioden skal bli så bra som mulig. I tillegg jobbet vi på et prosjekt med en reell kunde og problemstilling. Kunden kom med innspill underveis, og vi leverte et sluttprodukt som de satte stor pris på og tok med seg videre. At man får jobbe på et prosjekt fra start til slutt gjør at man får et veldig godt innblikk i hvordan det faktisk er å jobbe i Deloitte.

Vi var også en veldig hyggelig og god interngjeng, som var spredt over Consulting, RA og FA. Vi hadde det veldig gøy både på og utenfor jobb, noe som gjorde perioden til en meget hyggelig opplevelse.


Hva opplevde du at var den største forskjellen mellom studier og arbeidslivet?
.

Den største forskjellen er hva man jobber med, og måten man jobber på. I arbeidslivet er du i hovedsak konsentrert rundt ett prosjekt, som gjerne er innenfor et fagfelt du interesserer deg for. På studiet kan du komme innom fag som ikke er alltid like interessante.

I arbeidslivet jobber man også i stor grad sammen med andre i et team, hvor man får hjelp, tilbakemelding og kommer frem til et sluttprodukt i samspill med andre. På studiet blir det mye selvstendig arbeid, spesielt i eksamensperioder.


Hvordan har det vært å starte i Deloitte som fast ansatt?

Det har vært veldig gøy å få starte som fast ansatt – og nok ekstra gøy siden jeg allerede hadde vært her som intern. De første ukene var det veldig hyggelig både å møte kjentfolk, og å bli kjent med nye, spesielt de i mitt kull. Gjennom året har det vært spennende prosjekter, både interne og eksterne, samt veldig mye gøy sosialt.

Hva vil du anbefale andre studenter som har lyst til å bli intern/jobbe i Deloitte?

Bli kjent med Deloitte! Her vil jeg spesielt anbefale å snakke med ansatte i bedriften, om det er på stand, gjennom bedriftspresentasjoner eller på karrieredager, ettersom de ofte sitter på det meste av svar på det du lurer på. Ellers er hjemmesiden, LinkedIn og andre kanaler gode steder å lære mer.

Prøv også å finne ut hvorfor du har lyst til å begynne i nettopp Deloitte. Om du er motivert for å begynne her så har du kommet en lang vei.

 

Var denne siden nyttig?