Artikkel

Les erfaringene til tidligere interns

Les erfaringene til våre tidligere interns som i dag er ansatt hos oss

"Caseløsing bør ikke være årsaken til at intervjuet går dårlig»"

Ingeborg Tveit
Summer intern 2012 i Strategy & Operations

Ansatt høsten 2013 som Consultant i Strategy & Operations
Utdannet fra NTNU, Industriell økonomi og teknologiledelse 

Ingeborg Tveit er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og søkte i utgangspunktet internship i Deloitte fordi hun var nysgjerrig på konsulentbransjen.

– For meg var det nødvendig å finne ut av om konsulentbransjen kunne være noe for meg – og omvendt. Internshipet ga meg mulighet til å finne ut av det før jeg skulle søke min første jobb etter studiene, sier sivilingeniøren.

I tillegg til selve prosjektjobbingen i internshipet, satte hun veldig pris på alle de uformelle og formelle tilbakemeldingene hun fikk. Gjennom ulike øvelser, workshops og evalueringssamtaler lærte hun blant annet hvilken rolle hun tar i team, og hvordan hun kan bli bedre på å samarbeide med andre.

– Jeg erfarte også hvor mye man kan få til på kort tid -  når man er litt mer pragmatisk enn man tillater seg å være i studiehverdagen. Det fantes mye hjelp å få i kolleger og allerede produsert og utprøvde metoder og verktøy.

I 2012 handlet internprosjektet om prosesser og prosessforbedring. Dette har hun brukt i flere prosjekter hun har vært med på etter å ha blitt fast ansatt i Deloitte, blant annet innenfor feltet kontinuerlig forbedring og tjenestedesign.

Ingeborg oppfordrer alle som ønsker seg et internship i Deloitte å stille godt forberedt til caseoppgavene.

– Mangelfull caseløsing bør ikke være årsaken til at intervjuet går dårlig, og med litt øving kan man bli veldig dreven. Jeg hadde lært av tidligere case-intervjuer før jeg var inne hos Deloitte og grudde meg ikke lenger til denne delen av intervjuet. Hvis jeg skulle gjort noe om igjen, ville jeg øvd enda mer sammen med venner.

"Vi leverer et felles produkt, hvor alle må komme i mål"

Mats Blystad
Winter intern 2014 i Audit & Assurance

Ansatt høsten 2015 som Associate i Audit & Assurance
Utdannet fra UiA og NHH, Økonomi og administrasjon

Ved å søke internship i Deloitte ønsket Mats å få vite mer om revisjonsbransjen og ikke minst få en smakebit på arbeidslivet. I løpet av noen uker var han ute hos tre forskjellige bransjer.

– Jeg fikk en klarere forståelse av hva en revisor gjør og hvordan arbeidsprosessene i Deloitte fungerer. Siden jeg fikk mulighet til å treffe flere klienter ga det meg et overblikk over flere ulike bransjer som er nyttig i revisoryrket, sier han.

Mats møtte også på utfordringer. Noen av dem var pinligere enn andre.

– Vi var ute hos en stor kunde og jeg hadde glemt hvordan man signerer i en kolonne i excel. Likevel turte jeg ikke å spørre de andre kollegene om hjelp, fordi jeg følte det var et så banalt problem.

Mats visste ikke så mye om revisjonsprosessene på forhånd og fikk utfordrende arbeidsoppgaver. Han opplevde de ansatte i revisjonstemaene som svært behjelpelige under hele internshipet.

– Vi leverer et felles produkt og alle må komme i mål. Når arbeidsmiljøet er så godt, smitter det over på en selv.

Han oppfordrer søkere til å jobbe med søknaden og fremheve hvorfor de bør velge akkurat deg.

– Snakk gjerne også med våre ansatte på stand under bedriftspresentasjoner og karrieredager, for å få økt forståelse av selskapet og hva de ansatte ser etter hos en intern. 

"Det var ikke så skummelt å bli voksen likevel"

Anne Marte Lehne
Summer intern 2012 i Financial Advisory

Ansatt høsten 2013 som Consultant i Financial Advisory
Utdannet fra CBS, Finansiering og regnskap

Anne Marte søkte seg til Deloitte for å forstå og lære hva hun kunne bruke utdannelsen til. Hun opplevde at finansielle formler som hadde føltes meningsløst å pugge faktisk ble brukt i praksis.

– Det var utrolig motiverende å se at mye av det jeg lærte på skolen faktisk ble brukt, sier hun.

Fra å studere små detaljerte problemstillinger på skolen lærte hun som intern i FA å sette problemene i en kontekst og få et mer helhetlig bilde av situasjonen. I arbeidslivet er det mange situasjoner hvor det ikke finnes et perfekt svar. Og man kan ikke like lett sette to streker under svaret slik man gjør på regnestykkene på skolen.

– Jeg opplevde at Deloitte som sted fullt av hyggelige og hjelpsomme mennesker. Det var ikke så skummelt å bli voksen likevel!

Anne Marte har også en oppfordring til alle som opplever at skolearbeidet er helt irrelevant:

– Uansett hvor meningsløst det føles å pugge finansielle formler på lesesalen, de brukes også i praksis. Tenk en ekstra gang på hva du ønsker å jobbe med og hvilke deler av arbeidslivet du har lyst til å utforske.

"Deloitte har mange spennende tjenesteområder, med muligheter for personlig og faglig utvikling"

Erik Rian Johannessen
Tidligere intern i Risk Advisory

Tidligere i Audit, nå senior consultant i Financial Advisory

Erik søkte internship fordi han mente det var en god måte å få innblikk i arbeidslivet på.

– Et internship er en god måte å teste en arbeidsplass på når studiene nærmer seg slutten. Man får testet jobben på forhånd og vurdere om man faktisk trives med menneskene og arbeidsoppgavene før man er ansatt. Er man heldig, ender man også opp med et jobbtilbud, sier han.

Han synes spesielt det var nyttig å oppleve hvor praktisk rettet arbeidslivet er og lære seg å akseptere at man ikke alltid rekker å perfeksjonere ting før man leverer.

– På skolen jobber man ofte alene, og har kun seg selv å takke hvis det går bra eller dårlig I en jobbsituasjon er du avhengig av andre, og andre er avhengig av deg. Da blir også et godt arbeidsmiljø viktig. Jeg stortrivdes i Deloitte.

Han fremhever spesielt at Deloitte har mange spennende tjenesteområder, med muligheter for personlig og faglig utvikling, som årsak til at han ønsket å starte sin karriere her.

Erik anbefaler interesserte kandidater å søke med selvtillit, samt levere en gjennomarbeidet søknad. Hans forteller at refleksjoner over egen CV, valg du har tatt i livet, samt dine styrker og svakheter vil være til god hjelp i en intervjusituasjon, både nå og senere.

– Det er faktisk lettere å få jobb, enn å få et internship. Mange frykter at de ikke er gode nok fordi nåløyet er så trangt. Husk også at hvis man først får et intervju, stiller du i prinsippet likt med de andre. Og må du forberede deg godt til alle elementene du møter i en intervjuprosess, understreker han. 

Var denne siden nyttig?