Deloitte på innsiden

Dette gjør vi    

Karriere i Deloitte

Deloitte leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Men hva betyr det egentlig? Her kan du finne ut mer om hva vi gjør, og hva du kan jobbe med hos oss.

Deloitte er delt inn i fem forretningsområder med mange spennende underavdelinger. Selv om forretningsområdene skilles fra hverandre, jobber de ofte på tvers av områdene for å løse komplekse oppgaver. En Deloitte-ansatt kan passe inn i flere forretningsområder, og det kan det hende du gjør også.

Audit & Assurance

Vi ser på revisjon som et samfunnsoppdrag som sikrer tillit til finansiell rapportering, og bidrar til et effektivt og velfungerende næringsliv.

– Som en del av Audit & Assurance i Deloitte vil du opparbeide deg ettertraktet innsikt og kompetanse innen fagområder som regnskap, finans, verdsettelse, virksomhetsprosesser, risikoanalyse, økonomistyring, skatt og forretningsstrategi, i tillegg til å utvikle personlige egenskaper innen ledelse, prosjektstyring, samarbeid og kommunikasjon. I vårt virke snakker vi med mennesker i alle ledd i en organisasjon, og vi leter etter deg som har gode kommunikasjonsevner og interesse for revisjonsfaget, Mats Nordal, Partner i Audit & Assurance.

Audit & Assurance er det forretningsområdet som er til stede i flest regioner i landet. Her er det gode muligheter for å bygge karriere nær hjembyen. Ler mer om våre kontorer. Visste du at Deloitte tilbyr MRR-stipend både til ansatte og studenter?

Consulting

Deloitte tilbyr konsulenttjenester til offentlige virksomheter, alle typer bedrifter i det nasjonale markedet og til store, internasjonale selskaper. Vi hjelper bedrifter med å utvikle og endre strategier, prosesser, informasjonsteknologi og medarbeidere.

– Vi jobber i skjæringspunktet forretning og teknologi. Noen er tech-savvy, mens andre er tech-experts. Vi trenger deg som vil programmere eller utvikle roboter, som vil fordype deg i applikasjoner, systemer og programmer, effektivisere morgendagens arbeidsplass - eller deg som vil jobbe som arkitekt, prosjektleder eller forretningsutvikler. For å si det enkelt: Consulting har titalls kompetanseområder som driver med alt fra utvikling av mennesker og strategier, til roboter. Her vil du få muligheten til å løse problemer og skape verdi for kundene våre på ulike prosjekter og i ulike bransjer, Cecilia Flatum Head of Consulting.

Financial Advisory

Financial Advisory består av fem avdelinger som på ulike måter bistår bedrifter med finansiell rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter, fusjoner, omstrukturering og investeringsbeslutninger. Her jobber det mange med økonomisk, teknisk eller juridisk utdannelse.

– Som konsulent hos oss vil du kunne jobbe med finansiell, kommersiell og integrity due dilligence, granskning, corporate finance, verdivurdering og finansiell modellering. Våre prosjekter er ofte intense, og du får erfaring med ulike bransjer og kunder på kort tid, Tom Husebø, Partner i Financial Advisory.

Financial Advisory har også en egen granskningsavdeling som heter Forensic. De jobber med forebygging av økonomisk kriminalitet og granskninger av uønskede hendelser. Arbeidsoppgaver innebærer rådgivning om compliance, anti-korrupsjons-hvitvaskingssystemer, sikring og analyse av elektronisk informasjon og bakgrunnsundersøkelser.

Deloitte Advokatfirma AS

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer. Vi er et ungt og fremtidsrettet miljø i sterk vekst, med ledende spisskompetanse innen transaksjoner, skatt og avgift samt forretningsjus. Hos oss kan du bistå store transaksjoner over landegrensene med internasjonale tverrfaglige tam, utforske hvordan vi kan bruke kunstig intelligens i kontraktsforhandlinger og hvordan vi best ivaretar personvern i smarte bygg.

Risk Advisory

Risk Advisory tilbyr rådgivningstjenester innenfor styring og kontroll, internrevisjon, samfunnsansvar, risikostyring og informasjonssikkerhet til alle typer virksomheter innenfor offentlig og privat sektor. Ansatte i Risk Advisory har vanligvis studert teknologi, statsvitenskap eller økonomi.

– Våre konsulenter arbeider med å sikre god styring og kontroll, og bidra til å effektivisere og forenkle styringen av de ulike virksomhetene. Vi jobber med beskyttelse mot cyberkriminalitet, kunnskap, strategier og rapportering knyttet til klima og bærekraft, arbeid mot sosial dumping og menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden, og vi hjelper finansinstitusjoner med finansiell risikostyring og effektiv håndtering av komplekse regelverk, Endre Fosen, Head of Risk Advisory.

Er du interessert i informasjons- og cybersikkerhet har Risk Advisory en egen Cyber-avdeling som bistår kunder med å redusere risiko for kriminalitet. 

– Vi jobber med alt fra strategisk rådgivning, oppbygging av sikre og forsvarbare løsninger, trussel etterretning, etablering av kompetanser for deteksjon og håndtering av hendelser, samt alle former for penetrasjonstesting, sikkerhetsvurderinger og gjennomføring av avanserte trussel simuleringer, Kjersti Thrane Stathopoulou, Head of Cyber.

Karriere i Deloitte: Les mer

Var denne siden nyttig?