Kurs til eksamen

Karriere

Nattuglene

Eksamensrettede manuduksjoner 

Deloitte Advokatfirma tilbyr eksamensrettede manuduksjoner gjennom vårt kurskonsept «Nattuglene» i Oslo. Hvert semester inviterer vi til manuduksjon i skatterett, selskapsrett og fast eiendom, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. Hver høst inviterer vi i tillegg til manuduksjon i arbeidsrett.

Nattuglene - Skatterett I – Grunnleggende skatterett (JUS5981)

13. april kl. 16.45 - 21.00

Eksamensrettet manuduksjon i Skatterett (JUS5981).

Vi vil fokusere på skatt på alminnelig inntekt, fradrag for kostnader i alminnelig inntekt og tidfesting av inntekter og kostnader. Vi kommer til å gå gjennom hvilke vilkår som må være oppfylt samt relevante forarbeider og rettspraksis. Målet er å gi studentene en god forståelse av de viktigste temaene i skatterett I.

Fast eiendom (JUS1211)

27. april kl. 16.45 - 21.00

Manuduksjon i Fast eiendom (JUS1211)

Vi har laget en eksamensrettet caseoppgave som dekker sentrale emner innenfor pensum (JUS1211 – Privatrett II). Oppgaven sendes ut uken før foredraget og advokater fra Deloittes faggruppe leder studentene igjennom sitt løsningsforslag til oppgaven. Vi vil også se nærmere på utvalgte læringskrav som kan bli gitt som teorioppgave på eksamen.

Nattuglene - Selskapsrett (JUS3213)

15. mai kl. 16.45 - 21.00

Manuduksjon i Selskapsrett (JUS 3213 – Formuerett II)

Vi vil gjennomgå noen sentrale emner innenfor pensum i faget. I tillegg vil vi vi gjennomgå en eksamensrettet oppgavemed løsningsforslag. Oppgaven sendes ut uken før foredraget. Det vil selvsagt bli mulighet til å stille spørsmål og diskutere underveis.

Nattuglene - Avtalerett (JUS1111)

25. mai kl. 16.45 - 21.00

Manuduksjon i Avtalerett (JUS 1111).

Vi har laget en eksamensrettet caseoppgave som dekker sentrale emner innenfor pensum (JUS1111 – Privatrett I). Oppgaven sendes ut uken før foredraget og advokater fra Deloittes faggruppe leder studentene igjennom sitt løsningsforslag til oppgaven. Vi vil også se nærmere på utvalgte læringskrav som kan bli gitt som teorioppgave på eksamen.