Kurs til eksamen

Karriere

Nattuglene

Eksamensrettede manuduksjoner 

Deloitte Advokatfirma tilbyr eksamensrettede manuduksjoner gjennom vårt kurskonsept «Nattuglene» i Oslo. Hvert semester inviterer vi til manuduksjon i skatterett, selskapsrett og fast eiendom, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. Hver høst inviterer vi i tillegg til manuduksjon i arbeidsrett.

Arbeidsrett (individuell) (JUS5511)

4. november 2021

Vi inviterer til manuduksjon i Arbeidsrett, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. Det vil også bli anledning til å delta digitalt via Zoom.

Vi vil fokusere på temaene arbeidsgivers styringsrett og opphør av arbeidsforhold, begge deler er sentrale temaer i pensum. Vi kommer til å gå gjennom temaene knyttet opp mot praktiske problemstillinger, og dele av vår erfaring fra det virkelige liv. 

Manuduksjonen er tilpasset masterstudenter og forutsetter at du har god kjennskap til faget. Studenter som tar individuell arbeidsrett på bachelornivå er også velkommen til å delta.  

Meld deg på manuduksjon i Arbeidsrett

Påmeldingsskjema

Skatterett II - Selskapsskatterett og internasjonal skatterett (JUS 5983)

10. november 2021

Vi ønsker velkommen til i Skatterett II, Selskapsskatterett og internasjonal skatterett, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. 

For nasjonal bedriftsbeskatningsrett, vil vi fokusere på reglene om fritaksmetoden og skattefri fusjon/fisjon. Videre vil vi trekke internasjonale linjer ved å se på EØS-avtalens innvirkning på nasjonale skatteregler, samt skatteavtalene og deres inkorporering i intern rett.

Målet er at du skal forstå reglene, både konseptuelt og på detaljnivå, og at du skal få hjelp til god innarbeidelse av lovtekst.

Meld deg på manuduksjon i Skatterett II

Påmeldingsskjema

Selskapsrett (JUS 3213)

30. november 2021

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i Selskapsrett etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. 

Manuduksjonen er rettet mot studenter som skal ha eksamen i JUS3212 – Formuerett II, og vi vil gå gjennom noen av de viktigste emnene i pensum i dette faget. 

Meld deg på manuduksjon i Selskapsrett

Påmeldingsskjema

Fast Eiendoms Rettsforhold (JUS 1211)

1. desember 2021

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i Fast eiendoms rettsforhold etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. 

Vi har laget en eksamensrettet caseoppgave som dekker sentrale emner innenfor pensum (JUS1211 – Privatrett II). Oppgaven sendes ut uken før foredraget og advokater fra Deloittes faggruppe leder studentene igjennom sitt løsningsforslag til oppgaven. Vi vil også se nærmere på utvalgte læringskrav som kan bli gitt som teorioppgave på eksamen. 

Meld deg på manuduksjon i Fast eiendoms rettsforhold

Påmeldingsskjema

Avtalerett (JUS 1111)

2. desember 2021

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i Avtalerett etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika.

Vi har laget en eksamensrettet caseoppgave som dekker sentrale emner innenfor pensum (JUS1111 – Privatrett II). Oppgaven sendes ut uken før foredraget og advokater fra Deloittes faggruppe leder studentene igjennom sitt løsningsforslag til oppgaven. Vi vil også se nærmere på utvalgte læringskrav som kan bli gitt som teorioppgave på eksamen.

Meld deg på manuduksjon i Avtalerett

Påmeldingsskjema