Norges Best Managed Companies

Anerkjennelse av norsk næringsliv

Norges Best Managed Companies er en kåring der vi anerkjenner privateide norske selskaper basert på strategisk retning, gjennomføringsevne, bedriftskultur og økonomiske resultater.