Artikkel

Hvorfor delta?

Hvilke fordeler for ditt selskap?

Det er en stor annerkjennelse om man kan smykke seg med tittelen Best Managed Company, men programmet tilbyr også andre unike muligheter:

Hvorfor skal dere delta i dette programmet?

  • Alle selskaper som oppfyller våre krav, blir umiddelbart tildelt en coach som vil veilede dem gjennom prosessen. 
  • Eksklusiv bruk av betegnelsen "Best Managed Companies” – et symbol på suksess og et høyt ansett internasjonalt kvalitetsstempel på de mest veldrevne private selskapene. 
  • Større muligheter til å tiltrekke seg og beholde de beste medarbeiderne.
  • Benchmarking mot andre solide private selskaper som også oppfyller kravene for å søke. 
  • Invitasjoner til eksklusive BMC-arrangementer.
  • En mulighet til å reflektere over selskapets strategi og forretningsplan og foreta en grundig gjennomgang av styrker og svakheter. Coachene gir verdifull innsikt på veien gjennom hele søknadsprosessen. 
  • En pris som anerkjenner og hedrer hele selskapet, ikke bare enkeltpersoner. 
  • En mulighet til å få velfortjent anerkjennelse som kan fremme selskapets formål. 
Var denne siden nyttig?