Tjenester

Fusjon

Sammenslåing av selskap

Deloitte kombinerer kompetanse innen finans, skatt, juridisk og operasjonell drift slik at oppdragsgiver sikres helhetlig støtte til å gjennomføre en vellykket fusjon.

Gode fusjoner kan gi høy verdiskapning og rask forbedring av strategisk posisjon. Aksjonærene realiserer synergi- og vekstmuligheter sammen, samtidig som den finansielle risikoen ved oppkjøp i utgangspunktet unngås. Vi har vært rådgivere i en rekke fusjoner der eierne ønsket å ekspandere og utvikle bedriften gjennom sammenslutning, uten å øke finansiell risiko gjennom tung lånefinansiering.

Fusjon innebærer ikke nødvendigvis å gi fra seg kontrollen. Ulike eieres interesser kan sikres og koordineres gjennom hensiktsmessige aksjonæravtaler. Men det kreves både enighet om videre utvikling og mekanismer som hindrer innlåsing og løser konflikter hvis utviklingen går i uventet retning.

Vi mener at langt flere norske bedrifter burde slå seg sammen til mer slagkraftige enheter. Deloitte har tatt initiativ til flere vellykkede fusjoner. Vi er også gjerne rådgivere for bedrifter og eiere fra en helt tidlig fase i deres vurderinger av alternative muligheter, enten disse gjelder fusjon eller en kombinasjon med kjøp av aksjer, ny kapital eller utskilling av virksomhet.

Deloitte kombinerer kompetanse innen finans, skatt, juridisk og operasjonell drift slik at oppdragsgiver sikres helhetlig støtte til å gjennomføre en vellykket fusjon. Vi kan bidra bl.a. til enighet om utviklingsstrategi, klarlegging av status hos partene og potensielle synergier, samt forslag til verdsettelse, vilkår og avtaleverk. Våre integrasjonsrådgivere kan bidra til å realisere synergier når fusjonsavtalen er inngått.

Kontakt oss

Carsten V. Haukås

Carsten V. Haukås

Partner | Head of Corporate Finance

Carsten er ansvarlig for Corporate Finance Advisory i Deloitte.... Mer