Tjenester

Investeringsanalyse og verdivurdering som grunnlag for finansielle og strategiske beslutninger

Vurdering og fastsettelse av verdi danner grunnlaget for noen av de mest sentrale strategiske og finansielle beslutninger i et foretak.

Med verdivurderingstjenester fra Deloitte kan bedriftsledere og andre beslutningstagere treffe beslutninger basert på et uavhengig og godt dokumentert grunnlag. Våre analyser utføres i henhold til relevante metoder og krav, og kontrolleres etter de strengeste kvalitetsstandarder.

Deloitte har i en årrekke bistått norske og utenlandske selskaper, og deres eiere, med et bredt spekter av verdivurderingstjenester. Vi har med dette utviklet en unik kombinasjon av fag- og industriekspertise.

Kontakt oss

Tom Husebø

Tom Husebø

Head of Valuation & Financial Modelling

Tom Husebø er partner i Financial Advisory er er ekspert i verdsettelse.... Mer