Tjenester

Kjøp av virksomhet

Sikre verdiskapning gjennom planlegging og strukturert prosess

Oppkjøp behøver ikke være for dyrt og risikabelt. Mislykkede kjøp skyldes oftest mangelfull planlegging, svakheter i vilkår og strukturering, og for liten handlekraft i integrasjon og realisering av synergier.

Deloitte bistår norske og utenlandske selskaper med å ekspandere gjennom vellykkede oppkjøp, i Norge og internasjonalt. Vårt utgangspunkt er forretningsutvikling og verdiskapning, ikke bare den tekniske gjennomføringen av transaksjonen. Vi bruker vår erfaring fra tilsvarende kjøp, i samme bransje og i det aktuelle markedet, til å gi profesjonelle og nøytrale råd gjennom hele oppkjøpsprosessen.

Vår rolle spenner fra avgrensede due diligence undersøkelser og strukturering av skatt, finans og avtaleverk, til å være oppdragsgivers rådgiver i flere transaksjoner gjennom flere år. Vi har ofte oppgaven som kjøpers finansielle rådgiver i planlegging, forhandling og gjennomføring av oppkjøp. Vi bistår også bedrifter med å identifisere og analysere aktuelle oppkjøpskandidater, og i neste omgang undersøke interessen for å innlede diskusjon om mulig kjøp eller annet strategisk samarbeid.

Hovedutfordringen mange bedrifter opplever i oppkjøps- og integrasjonsprosesser er å holde fullt fokus på daglig drift samtidig som organisasjonene raskest mulig skal omstilles til en godt fungerende sammenslått virksomhet. Deloitte stiller til rådighet erfarne prosjektledere og rådgivere som kan avlaste ledelsen og sikre fremdrift i integrasjonsprosessen.

Kontakt oss

Carsten V. Haukås

Carsten V. Haukås

Head of Corporate Finance, Financial Advisory

Carsten er ansvarlig for Corporate Finance Advisory i Deloitte.... Mer