Tjenester

Kjøpesumsallokering (PPA)

Oppkjøp av virksomhet reguleres i internasjonale regnskapsstandarder av IFRS 3 Virksomhets-sammenslutninger. Dette innebærer bl.a. at kjøperen skal foreta en kjøpesumsallokering (Purchase price Allocation – PPA) og fordele anskaffelseskosten på overtakelsestidspunktet ved å innregne det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser til virkelig verdi.

Kjøpesumsallokeringer er en krevende prosess som bygger på kompliserte regulatoriske krav og omfattende dokumentasjonskrav.

I Deloitte har vi erfaring fra kjøpesumsallokering/PPA i de fleste bransjer og har utviklet en strukturert tilnærming til emnet. Vi kombinerer IFRS kompetanse med kompetanse innenfor verdsettelse og verdsettelse av immaterielle eiendeler.

Kontakt oss

Tom Husebø

Tom Husebø

Head of Valuation & Financial Modelling

Tom Husebø er partner i Financial Advisory er er ekspert i verdsettelse.... Mer