Tjenester

Kjøpesumsallokering (PPA)

Oppkjøp av virksomhet reguleres i internasjonale regnskapsstandarder av IFRS 3 Virksomhets-sammenslutninger. Dette innebærer bl.a. at kjøperen skal foreta en kjøpesumsallokering (Purchase price Allocation – PPA) og fordele anskaffelseskosten på overtakelsestidspunktet ved å innregne det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser til virkelig verdi.

Kjøpesumsallokeringer er en krevende prosess som bygger på kompliserte regulatoriske krav og omfattende dokumentasjonskrav.

I Deloitte har vi erfaring fra kjøpesumsallokering/PPA i de fleste bransjer og har utviklet en strukturert tilnærming til emnet. Vi kombinerer IFRS kompetanse med kompetanse innenfor verdsettelse og verdsettelse av immaterielle eiendeler.

Kontakt oss

Tom Husebø

Tom Husebø

Partner | Head of Valuation

Tom Husebø er partner i Financial Advisory er er ekspert i verdsettelse.... Mer