Løsninger

Salg av virksomhet

Sikker og effektiv gjennomføring

En virksomhets utvikling setter nye krav til eierskapet. Mange bedrifter vil etter hvert kunne realisere en høyere økonomisk verdi ved salg til en annen eier, enn verdien de representerer for dagens eier.

En vellykket gründerkultur kan videreutvikles innen en større og mer etablert organisasjon. Mellomstore og store nasjonale bedrifter kan ekspandere raskere utenlands ved hjelp av en ny og internasjonal eiers nettverk. Mange selskaper kan med fordel selge deler av sin virksomhet for å bruke kapitalen mer lønnsomt på kjernevirksomhet, der man har de beste forutsetninger og størst potensial.

Salg av virksomhet innebærer realisasjon av verdier på rett tidspunkt. Men fremfor alt gjelder det å videreutvikle bedriften i en ny struktur som gir den enda bedre muligheter.

Deloitte hjelper eiere med å gjennomføre strukturerte salgsprosesser og oppnå best mulige vilkår. Vi har vært rådgivere ved et stort antall virksomhetssalg i Norge og internasjonalt. Sammen med oppdragsgiver tilrettelegger og gjennomfører vi hele prosessen, fra dokumentasjon via utvelgelse av interessenter, budprosess og forhandlinger til avtaleverk og praktisk gjennomføring.

Ofte finnes de beste og mest betalingsvillige interessenter i utlandet. Vårt globale nettverk kombinert med lokalkunnskap i så godt som alle markeder og bransjer sikrer effektiv gjennomføring. Vi finner den kjøper som tilbyr best kombinasjon av vilkår og videre utvikling av virksomheten som overdras. Salgsprosesser gjennomføres konfidensielt, uten publisitet før partene selv velger å informere om gjennomført transaksjon.

Deloitte bistår også med avgrensede oppgaver i forbindelse med salg. Vi bidrar til å strukturere og presentere virksomheten slik at interessenter enkelt kan vurdere synergier og potensialer ved et oppkjøp. Vi gjennomfører forberedende due diligence (selgers due diligence) som fremlegges av selger som nøytral dokumentasjon og beslutningsstøtte for aktuelle interessenter. Vi utfører også verdivurdering av selskaper, virksomhetsområder eller utvalgte eiendeler.

Vil du vite mer?
Hvis du trenger hjelp eller ønsker et uforpliktende inspirasjonsmøte, er du velkommen til å kontakte en av våre rådgivere.

Kontakt oss

Carsten V. Haukås

Carsten V. Haukås

Partner | Head of Corporate Finance

Carsten er ansvarlig for Corporate Finance Advisory i Deloitte.... Mer

Allan Glomlien

Allan Glomlien

Associated Partner | Financial Advisory

Allan er Director i Financial Advisory og en del av corporate finance rådgiver-teamet.... Mer

René Bostrøm

René Bostrøm

Director | Financial Advisory

René is a Director in our Corporate Finance team, with 15+ years of deal experience, combined with operational management positions. He has significant experience from managing M&A processes, includin... Mer