Tjenester

M&A Transaction Services

Grundig forarbeid med fokus på verdidrivere og forretningsforståelse sikrer et best mulig beslutningsgrunnlag ved gjennomføring av en transaksjon.

Vi bistår gjennom hele transaksjonsprosessen. Hovedformål er å analysere kjøps-/salgsobjekter, samt markedsutvikling med den hensikt å avdekke forhold som vil kunne påvirke en investeringsbeslutning, avtaleverket eller en transaksjonspris.

Vi bistår industrielle investorer, private equity- selskaper og banker. Tett samarbeid med ledelsen, andre interne og eksterne rådgivere samt investeringsbanker og egne Deloitte kollegaer på «cross border» transaksjoner er avgjørende for gjennomføring av en vellykket transaksjonsprosess.

Vi har bred bransjeerfaring og utvikler løpende vår bransjeforståelse gjennom nasjonale og internasjonale bransjegrupper. 

 

Ulike tjenesteområder innenfor transaksjonsrådgivning inkluderer:

 • Kjøpers due diligence
 • Selgers due diligence
 • Salgsassistanse
 • Kommersiell due diligence
 • Independent business review
 • Rådgivning om transaksjonsstrukturering
 • Innspill til kjøps- og salgsavtaler
 • Optimalisering av arbeidskapital
 • Børsnotering (IPO)

 

Vanlige fokusområder i våre analyser:

 • Forståelse av inntekts- og kostnadsdrivere
 • Selskapets underliggende lønnsomhet, og utskillelse av engangseffekter
 • Analyse av normalisert arbeidskapital og fremtidig kapitalbinding
 • Analyse av virksomhetens netto rentebærende gjeld
 • Analyse av vesentlige balanseposter, inkludert potensielle «off balance sheet» eiendeler og forpliktelser
 • Analyse av budsjett og prognoser, herunder en rimelighetsvurdering av vesentlig forutsetninger
 • Analysere historiske investeringsnivåer med formål om å vurdere fremtidig investeringsnivå for å sikre budsjetterte inntekter

Kontakt oss

Are Skjøy

Are Skjøy

Partner | Head of Transaction Services

Are Skjøy er partner i Financial Advisory.... Mer

Trond Ivar Skar

Trond Ivar Skar

Partner | Financial Advisory

Trond Ivar has focused on transactions and due diligence processes over the last 20 years, gaining substantial experience from a number of industries and types of transactions including buy-out, refin... Mer

Syed Wajahat H. Kazmi

Syed Wajahat H. Kazmi

Partner | Financial Advisory

Syed Wajahat H. Kazmi er partner i Financial Advisory i Deloitte Norge.... Mer