Tjenester

Verdivurdering

Å skape verdier er avgjørende for virksomhetens suksess. Verdsettelse er ofte et kontroversielt og komplekst problem. Det krever en grundig forståelse av markedet, selskapet og dets konkurrenter, samt finansiell og ikke-finansiell informasjon.

Det er mange situasjoner hvor det er nødvendig for en bedrift å gjennomføre en verdivurdering. I vår Financial Advisory avdeling har vi kompetanse og markedskunnskap til å tilby objektiv og uavhengig rådgivning i mange verdsettelsessammenhenger:

  • Investeringsanalyse og verdivurdering som grunnlag for finansielle og strategiske beslutninger
  • Interne transaksjoner berørt av Aksjeloven
  • Fastsettelse av virkelig verdi av immaterielle eiendeler (Kjøpesumsallokering/PPA)
  • Økonomisk analyse av bedriftens ytelse for å sikre bevaring av aksjonærverdier
  • Sakkyndig redegjørelse ved tvistemål
  • Utarbeidelse av regnskaper, herunder nedskrivningstest og kjøpesumsallokering
  • Skatteplanlegging ( internprising )
  • Kompensasjonsprogrammer for ansatte og styremedlemmer

Deloitte har i en årrekke bistått norske og utenlandske selskaper, og deres eiere, med et bredt spekter av verdivurderingstjenester. Vi har med dette utviklet en unik kombinasjon av fag- og industriekspertise.

Kontakt oss

Tom Husebø

Tom Husebø

Head of Valuation & Financial Modelling

Tom Husebø er partner i Financial Advisory er er ekspert i verdsettelse.... Mer