Tjenester

Virksomhetsstyring

Performance Management

Sikre at ledelsen har riktig og relevant styringsinformasjon.

Effektiv virksomhetsstyring krever at ledelsen har riktig og relevant styringsinformasjon, at overordnede mål er konsistent brutt ned på de ulike nivåene i organisasjonen med tydelig definert ansvar og myndighet, og at styringsprosessene er effektive og støttet av riktig bruk av teknologi. I tillegg innebærer god virksomhetsstyring at man evner å etablere en prestasjonskultur som motivere de ansatte på en slik måte at de har fokus på det som er viktig for verdiskaping i organisasjonen.

Derfor omfatter våre tjenester innen virksomhetsstyring arbeid med styringsinformasjon, organisering, prosesser, teknologi og HR knyttet til alt fra utvikling og konkretisering av strategier i et sett av planer og budsjetter, til det å rapportere, følge opp og korrigere selve gjennomføringen av strategier.

Kontakt oss

Unni Dalseng

Unni Dalseng

Director

Unni har CFO-bakgrunn med bred erfaring fra virksomhetsstyring, økonomifunksjoner og prosessforbedringer. Unni er leder for Finance Transformation i Deloitte Norge, og hun er prosjektleder med spesiel... Mer